Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2019 Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo tài chính Tài chính Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp Bất thường Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 và 03 năm gần nhất Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2020 Tài chính Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo tài chính riêng năm 2020 Tài chính Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 Tài chính Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Thông tin cơ bản và Điều lệ Thông tin cơ bản về doanh nghiệp Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Thông báo thay đổi nhân sự Bất thường Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Thông báo thay đổi nhân sự Bất thường Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2021 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Viễn thông MobiFone

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này