Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thông báo về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2023 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2023 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thông báo bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Bổ nhiệm kiểm soát viên chuyên trách Bất thường Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2023 Tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2023 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này