Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Báo cáo tài chính năm 2018 Tài chính Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh 2016 - 2018 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 Tài chính Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2019 Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 Sắp xếp, đổi mới Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 Tài chính Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này