Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Công bố quỹ lương, thưởng, thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018 Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất, kinh doanh tháng 8, ước thực hiện tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2019 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2019 Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo trách nhiệm xã hội năm 2019 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính năm 2019 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 Sắp xếp, đổi mới Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 Sắp xếp, đổi mới Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này