Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2021 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2021 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Báo cáo tài chính riêng năm 2021 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 Tài chính Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này