Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2019 Giám sát đầu tư Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2019 Tài chính Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo tình hình tài chính, kết quả sản xuất, kinh doanh quý IV/2019 Tài chính Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019 Giám sát đầu tư Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 Sắp xếp, đổi mới Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019 Quản trị, cơ cấu tổ chức Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm gần nhất (2017-2019) Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này