Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Cổng thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực:
 
Nội dung công bố Lĩnh vực Tên doanh nghiệp
Công bố chế độ tiền lương, thưởng năm 2018 Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo chế độ lương, thưởng năm 2018 và kế hoạch năm 2019 Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Công bố quỹ lương, thưởng, thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018 Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2018 Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2018 Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2018 Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2019 Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2019 Quỹ lương, thưởng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2019 Quỹ lương, thưởng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này