Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

23/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 48/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM).
Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ

Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ

15/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

15/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 32/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

09/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản số 124/KH-UBQLV về kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".
Thông báo về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy định làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy định làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành

08/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Thông báo số 04/TB-UBQLV về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy định làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại thành phố Hải Phòng

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại thành phố Hải Phòng

24/01/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 53/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại thành phố Hải Phòng do Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

05/01/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 01/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Ban hành Quy trình điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành Quy trình điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

30/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 693/QĐ-UBQLV ban hành Quy trình điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Ủy ban.
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

30/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 697/QĐ-UBQLV công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Ủy ban.
Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

30/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 688/QĐ-UBQLV công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Ủy ban.
Kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

28/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Văn bản số 2130/ KH-UBQLV về Kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2023

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2023

26/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2023
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

22/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 654/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng Công ty SCIC

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng Công ty SCIC

22/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 628/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

11/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 07-QĐ/BCSĐ về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban cán sự Đảng Ủy ban.
Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

09/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 618/ QĐ-UBQLV ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

09/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 616/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

05/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 609/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

02/11/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Công văn số 1730/UBQLV-TH về việc triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Ủy ban triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Ủy ban triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

29/10/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Văn bản số 1717/UBQLV-PCKS yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty và Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty tổ chức triển khai các nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

28/10/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 555/QĐ-UBQLV về ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Ủy ban.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 21 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 21 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế

02/10/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 514/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 21 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc

14/09/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 470/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
Phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023

Phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023

18/08/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 412/QĐ - UBQLV phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban năm 2023.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 20 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 20 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình

10/08/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 393/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 20 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình do Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này