Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Ủy ban

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Ủy ban

26/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản số 258/KH-UBQLV về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Ủy ban.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 252/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX).
Quyết định phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Quyết định phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 55/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 51/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (VINATABA).
Quyết định về việc tiếp tục sử dụng 02 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định về việc tiếp tục sử dụng 02 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 54/QĐ-UBQLV về việc tiếp tục sử dụng 02 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại thành phố Hải Phòng

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại thành phố Hải Phòng

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 53/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại thành phố Hải Phòng do Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng trực tiếp quản lý, sử dụng.
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Ủy ban

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Ủy ban

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản số 240/KH-UBQLV về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Ủy ban.
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

23/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 49/QĐ-UBQLV giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

23/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 48/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM).
Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ

Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ

15/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

15/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 32/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

09/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản số 124/KH-UBQLV về kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".
Thông báo về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy định làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy định làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành

08/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Thông báo số 04/TB-UBQLV về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy định làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại thành phố Hải Phòng

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại thành phố Hải Phòng

24/01/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 53/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại thành phố Hải Phòng do Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

05/01/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 01/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Ban hành Quy trình điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành Quy trình điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

30/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 693/QĐ-UBQLV ban hành Quy trình điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Ủy ban.
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

30/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 697/QĐ-UBQLV công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Ủy ban.
Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

30/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 688/QĐ-UBQLV công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Ủy ban.
Kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

28/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Văn bản số 2130/ KH-UBQLV về Kế hoạch công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2023

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2023

26/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua năm 2023
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

22/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 654/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng Công ty SCIC

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng Công ty SCIC

22/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 628/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

11/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 07-QĐ/BCSĐ về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban cán sự Đảng Ủy ban.
Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

09/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 618/ QĐ-UBQLV ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

09/12/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 616/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này