Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Ủy ban tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19

08/06/2021

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

06/06/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 221/QĐ-UBQLV phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Ủng hộ việc mua vaccine tiêm phòng Covid-19 cho người dân cả nước

Ủng hộ việc mua vaccine tiêm phòng Covid-19 cho người dân cả nước

27/05/2021

Ngày 26/5/2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có công văn số 789/UBQLV-VP kêu gọi các doanh nghiệp trực thuộc cùng chung tay ủng hộ nguồn lực để Bộ Y tế mua vaccine phòng dịch Covid-19, tiêm phòng trên diện rộng cho nhân dân.
Chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về công tác quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về công tác quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

16/05/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 187/QĐ-UBQLV ban hành Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Ủy ban năm 2021.
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

14/05/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Thông báo số 19/TB-UBQLV về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022.
Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

10/05/2021

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh đã có văn bản số 610/UBQLV-NN yêu cầu Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP, Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP, Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Cà phê Việt Nam về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.
Thông báo thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin

Thông báo thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin

10/05/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc Thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin năm 2021.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của VEC

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của VEC

30/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 160/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với EVN

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với EVN

29/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 161/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone

28/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 154/QĐ-UBQLV phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

19/04/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 147/QĐ-VP về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban.
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

16/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 140/QĐ-UBQLV ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Ủy ban.
Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam

Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam

12/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 134/QĐ-UBQLV phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam.
Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

12/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 133/QĐ-UBQLV phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc

07/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 113/QĐ-UBQLV phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

06/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 121/QĐ-UBQLV ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.
Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam

05/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 112/QĐ-UBQLV phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của PVN

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của PVN

02/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 111/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của EVN

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của EVN

01/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 110/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

01/04/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 106/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của SCIC

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của SCIC

30/03/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 98/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

21/03/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 83/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Quy chế Phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị trực thuộc Ủy ban

Quy chế Phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị trực thuộc Ủy ban

21/02/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 44/QĐ-UBQLV ban hành Quy chế Phối hợp giải quyết công việc giữa các đơn vị trực thuộc Ủy ban.
Tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

05/02/2021

Ngày 05/02/2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có văn bản số 141/UBQLV-VP gửi các đơn vị, Hội đồng thành viên, Người đại diện vốn nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban về việc tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ

Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ

20/01/2021

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 17/QĐ-UBQLV ban hành chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này