Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 13 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bình Phước do Công ty Xăng dầu Sông Bé thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 13 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bình Phước do Công ty Xăng dầu Sông Bé thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

18/09/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 486/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 13 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bình Phước do Công ty Xăng dầu Sông Bé thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 20 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty Xăng dầu Khu vực I thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 20 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty Xăng dầu Khu vực I thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

18/09/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 485/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 20 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty Xăng dầu Khu vực I thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 55 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Hà Tĩnh do Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 55 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Hà Tĩnh do Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

15/09/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 496/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 55 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Hà Tĩnh do Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 21 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 21 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

15/09/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 495/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 21 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 35 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Cà Mau do Công ty Xăng dầu Cà Mau thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 35 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Cà Mau do Công ty Xăng dầu Cà Mau thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

15/09/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 494/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 35 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Cà Mau do Công ty Xăng dầu Cà Mau thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 22 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Điện Biên do Công ty Xăng dầu Điện Biên thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 22 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Điện Biên do Công ty Xăng dầu Điện Biên thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

15/09/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 493/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 22 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Điện Biên do Công ty Xăng dầu Điện Biên thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 20 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Hòa Bình do Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 20 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Hòa Bình do Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

15/09/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 492/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 20 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Hòa Bình do Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 22 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Lào Cai do Công ty Xăng dầu Lào Cai thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 22 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Lào Cai do Công ty Xăng dầu Lào Cai thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

15/09/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 491/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 22 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Lào Cai do Công ty Xăng dầu Lào Cai thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 14 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Lai Châu do Công ty Xăng dầu Lai Châu thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 14 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Lai Châu do Công ty Xăng dầu Lai Châu thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

15/09/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 490/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 14 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Lai Châu do Công ty Xăng dầu Lai Châu thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 48 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Nghệ An do Công ty Xăng dầu Nghệ An thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 48 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Nghệ An do Công ty Xăng dầu Nghệ An thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

15/09/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 489/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 48 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Nghệ An do Công ty Xăng dầu Nghệ An thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 49 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ do Công ty Xăng dầu Phú Thọ thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 49 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ do Công ty Xăng dầu Phú Thọ thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

15/09/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 488/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 49 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ do Công ty Xăng dầu Phú Thọ thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 17 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Cao Bằng do Công ty Xăng dầu Cao Bằng thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 17 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Cao Bằng do Công ty Xăng dầu Cao Bằng thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

15/09/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 487/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 17 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Cao Bằng do Công ty Xăng dầu Cao Bằng thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 17 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bắc Kạn do Công ty Xăng dầu Bắc Thái thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 17 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bắc Kạn do Công ty Xăng dầu Bắc Thái thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

16/08/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 483/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 17 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bắc Kạn do Công ty Xăng dầu Bắc Thái thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 19 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bình Dương do Công ty Xăng dầu Sông Bé thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 19 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bình Dương do Công ty Xăng dầu Sông Bé thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

15/08/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 484/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 19 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Bình Dương do Công ty Xăng dầu Sông Bé thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 38 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Hải Dương do Công ty Xăng dầu B12 thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 38 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Hải Dương do Công ty Xăng dầu B12 thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

15/08/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 482/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 38 cơ sở nhà, đất tại tỉnh Hải Dương do Công ty Xăng dầu B12 thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trực tiếp quản lý, sử dụng.
Phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024 của Ủy ban

Phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024 của Ủy ban

10/08/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 397/QĐ-UBQLV phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2024 của Ủy ban.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

02/08/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 381/QĐ-UBQLV kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Phê duyệt văn kiện Dự án

Phê duyệt văn kiện Dự án "Nâng cao năng lực quản lý an toàn đường sắt tại Việt Nam"

02/08/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 379/QĐ-UBQLV phê duyệt văn kiện Dự án "Nâng cao năng lực quản lý an toàn đường sắt tại Việt Nam".
Ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023

Ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2023

02/08/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 375/QĐ-UBQLV ban hành Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Ủy ban năm 2023.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Quảng Ngãi

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Quảng Ngãi

28/07/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 372/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Quảng Ngãi do Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Bình Thuận

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Bình Thuận

28/07/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 371/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Bình Thuận do Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Kon Tum

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Kon Tum

28/07/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 370/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Kon Tum do Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Hà Tĩnh

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Hà Tĩnh

28/07/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 367/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Hà Tĩnh.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông

28/07/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 369/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị

28/07/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 368/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị do Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Gia Lai

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Gia Lai

28/07/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 366/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Gia Lai.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Đắk Lắk

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Đắk Lắk

28/07/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 365/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Đắk Lắk.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Tây Ninh

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Tây Ninh

28/07/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 364/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Tây Ninh.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam

28/07/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 363/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam.
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

20/07/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 354/QĐ-UBQLV về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

30/06/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 310/QĐ-UBQLV về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).
Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Petrolimex

Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Petrolimex

23/06/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Văn bản số 1215/UBQLV-CN thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

23/06/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 297/QĐ-UBQLV về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

21/06/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 287/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 33 cơ sở nhà đất tại tỉnh Hưng Yên do Công ty Xăng dầu B12 thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 33 cơ sở nhà đất tại tỉnh Hưng Yên do Công ty Xăng dầu B12 thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng

16/06/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 284/QĐ-UBQLV về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 33 cơ sở nhà đất tại tỉnh Hưng Yên do Công ty Xăng dầu B12 thuộc Petrolimex trực tiếp quản lý, sử dụng.
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

16/06/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 283/QĐ-UBQLV về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Thông báo về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2023 và cấp Bộ năm 2024

Thông báo về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2023 và cấp Bộ năm 2024

16/06/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Thông báo số 29/TB-UBQLV về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia năm 2023 và cấp Bộ năm 2024.
Ban hành Kế hoạch triển khai huy động nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành Kế hoạch triển khai huy động nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội

02/06/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 265/QĐ-UBQLV ban hành Kế hoạch triển khai huy động nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội.
Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

17/05/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 229/QĐ-UBQLV ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam

11/05/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 214/QĐ-UBQLV về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam

09/05/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 210/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe).
Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone

28/04/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 207/QĐ-UBQLV phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone).
Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

27/04/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 199/QĐ-UBQLV phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

21/04/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 187/QĐ-UBQLV về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Sửa đổi, bổ sung các Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ủy ban

Sửa đổi, bổ sung các Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ủy ban

07/04/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 146/QĐ-UBQLV sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 265/QĐ-UBQLV ngày 29/6/2021 và số 454/QĐ-UBQLV ngày 23/10/2019 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ủy ban.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ -Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ -Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

06/04/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 143/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ -Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

02/04/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 142/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Ủy ban

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Ủy ban

27/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 134/QĐ-UBQLV ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Viễn thông MobiFone

24/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 130/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

24/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 129/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

23/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 128/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

23/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 127/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

22/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 92/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

22/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 99/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cà phê Việt Nam

15/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 86/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

10/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 75/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Điện lực Việt Nam

09/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 71/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

08/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 61/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

08/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 60/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

07/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 70/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

07/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 67/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

03/03/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 58/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Ủy ban

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Ủy ban

26/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản số 258/KH-UBQLV về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Ủy ban.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 252/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX).
Quyết định phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Quyết định phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 55/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 51/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (VINATABA).
Quyết định về việc tiếp tục sử dụng 02 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định về việc tiếp tục sử dụng 02 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 54/QĐ-UBQLV về việc tiếp tục sử dụng 02 cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam trực tiếp quản lý, sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại thành phố Hải Phòng

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại thành phố Hải Phòng

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 53/QĐ-UBQLV phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại thành phố Hải Phòng do Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng trực tiếp quản lý, sử dụng.
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Ủy ban

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Ủy ban

24/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản số 240/KH-UBQLV về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Ủy ban.
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

23/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 49/QĐ-UBQLV giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2023 của Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

23/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 48/QĐ-UBQLV phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM).
Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ

Chương trình hành động của Ủy ban thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ

15/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

15/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 32/QĐ-UBQLV về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

09/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản số 124/KH-UBQLV về kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".
Thông báo về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy định làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy định làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành

08/02/2023

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Thông báo số 04/TB-UBQLV về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy định làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành.
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này