Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi viết vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển Viên chức Trung tâm Thông tin, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi viết vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển Viên chức Trung tâm Thông tin, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

19/05/2022

Hội đồng thi tuyển Viên chức Ủy ban thông báo kết quả thi vòng 2 (thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành) và thời gian nhận phúc khảo bài thi vòng 2.
THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tham gia thi phỏng vấn

THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tham gia thi phỏng vấn

17/05/2022

Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tham gia thi phỏng vấn
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

15/05/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 201/QĐ-UBQLV ngày 13/5/2022 về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023

11/05/2022

Ngày 11/5/2022, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành Thông báo số 23/TB-UBQLV về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023
THÔNG BÁO: Về việc rà soát, đối chiếu thông tin thí sinh dự tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

THÔNG BÁO: Về việc rà soát, đối chiếu thông tin thí sinh dự tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

06/05/2022

Hội đồng tuyển dụng công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thông báo về việc rà soát, đối chiếu thông tin thí sinh dự tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

29/04/2022

Hội đồng tuyển dụng công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

29/04/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 176/QĐ - UBQLV phê duyệt Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ủy ban.
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

29/04/2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

02/01/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 642/QĐ-UBQLV về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ủy ban.
Thông báo tạm hoãn tổ chức thi tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

Thông báo tạm hoãn tổ chức thi tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

18/12/2021

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tạm hoãn tổ chức thi tuyển công chức, viên chức Ủy ban năm 2021
Thông báo Tập huấn phổ biến quy chế thi, hướng dẫn phần mềm thi trắc nghiệm đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thông báo Tập huấn phổ biến quy chế thi, hướng dẫn phần mềm thi trắc nghiệm đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

15/12/2021

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Thông báo tập huấn phổ biến quy chế thi, hướng dẫn phần mềm thi trắc nghiệm đối với thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức, cụ thể như sau:
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021

09/12/2021

Ngày 9/12/2021, Hội đồng tuyển dụng Viên chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Thông báo số 51/TB-HĐTDVC thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021
Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

09/12/2021

Ngày 9/12/2021, Hội đồng Tuyển dụng Công chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Thông báo số 50/TB-HĐTDCC thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 đối với Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 đối với Văn phòng Ủy ban

14/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 473/QĐ-VP về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 đối với Văn phòng Ủy ban.
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

11/10/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 467/QĐ-VP về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021.
Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

07/10/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 461/QĐ-VP về việc công bố công khai số liệu kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021.
Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP

Công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP

04/10/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 459/QĐ-UBQLV về việc công bố công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP.
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban

24/09/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Thông báo số 40/TB-UBQLV ngày 24/9/2021 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban.
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

13/07/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 303/QĐ-VP về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban.
Thông báo về việc đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

Thông báo về việc đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

13/07/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có Thông báo số 29A/TB-UBQLV về việc đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022.
Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

04/07/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Thông báo số 28/TB-UBQLV về việc Thi tuyển công chức làm việc tại các đơn vị thuộc Ủy ban.
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

14/05/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Thông báo số 19/TB-UBQLV về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022.
Thông báo thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin

Thông báo thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin

10/05/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc Thi tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin năm 2021.
Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban

19/04/2021

Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 147/QĐ-VP về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 của Văn phòng Ủy ban.
Thông báo về việc tuyển chọn đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Thông báo về việc tuyển chọn đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

15/12/2020

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông báo về việc tuyển chọn đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021.
bannerclient tạm thời không có.
Media
bannerclient tạm thời không có.
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này