Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 27/2019/TT-BCT Thông tư Quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu 15-11-2019 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
2 87/2019/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 14-11-2019 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
3 88/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 14-11-2019 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
4 08/2019/TT-BXD Thông tư Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư 11-11-2019 Thứ trưởng Lê Quang Hùng
5 09/2019/TT-BKHĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 29-07-2019 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
6 1515/QĐ-TTg Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 09-11-2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
7 131/2018/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 29-09-2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
8 217/QĐ-TTg Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 13-02-2018 Nguyễn Xuân Phúc
9 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin 23-01-2018 Nguyễn Xuân Phúc
10 104/2016/QH13 Quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin 19-04-2016 Nguyễn Thị Kim Ngân
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này