Truy cập nội dung luôn
Trang tin điện tử chính thức của

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585 - Email: ubqlv@cmsc.gov.vn