Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cà phê Việt Nam

22/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 76/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

22/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 75/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Điện lực Việt Nam

16/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 64/QĐ-UBQLV phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

16/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 73/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

16/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 72/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Viễn thông MobiFone

16/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 71/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

16/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 51/QĐ-UBQLV về Phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

16/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 70/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

08/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 48/QĐ-UBQLV về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

02/02/2024

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 61/QĐ-UBQLV về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này