Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

ACV tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/05/2023

Ngày 9/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh dự Đại hội đồng cổ đông.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, Vụ Công nghệ và Hạ tầng, Vụ Tổng hợp và Văn phòng Ban cán sự Đảng (Ủy ban).

Về phía ACV có ông Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Vũ Thế Phiệt – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông, đại diện ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Số đại biểu tham dự Đại hội (trực tiếp và thông qua ủy quyền): 26 đại biểu, đại diện 2.105.360.815 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 96,7115% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Phương án trích lập quỹ năm 2022 và phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Tại đại hội, cổ đông công ty cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Tiến Việt. Ông Nguyễn Tiến Việt sẽ đảm nhiệm vai trò mới là Phó Tổng Giám đốc của ACV.

Cùng đó, ông Nguyễn Ngọc Quý - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) được bầu bổ sung làm Thành viên mới của Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Ngọc Quý sinh năm 1973, là Thạc sỹ Luật kinh tế. Năm 1995 đến năm 2000, ông Nguyễn Ngọc Quý là giảng viên Học viện Hành chính quốc gia. Sau đó, ông về công tác tại Cục Hàng không dân dụng cho đến năm 2006. Giai đoạn 2007 - 2019, ông Nguyễn Ngọc Quý có thời gian đảm nhiệm các chức vụ quản lý tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Giai đoạn 2019 – nay, ông Nguyễn Ngọc Quý đảm nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp).

P.V

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này