Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Petrolimex - Sức mạnh của một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam

29/09/2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) định hướng trở thành một Tập đoàn năng lượng hàng đầu của Việt Nam mang lại các giá trị lớn lao, có ý nghĩa cho xã hội, cho quốc gia và người dân Việt Nam.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tiền thân là Tổng Công ty Xăng dầu mỡ được thành lập theo Nghị định số 09/BTN ngày 12/01/1956 của Bộ Thương nghiệp và ngày 17/4/1995, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 224/TTg thành lập Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Ngày 07/12/1998, Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành quyết định số 1490/QĐ-BTM thành lập Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, đánh dấu một thời kỳ hoạt động với mô hình mới của Tổng Công ty. 

Ngày 20/11/2011 tại Hà Nội, Đại hội cổ đông Petrolimex đã họp phiên đầu tiên thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, mốc son quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới. Petrolimex chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần và tập đoàn kinh tế đa sở hữu theo Quyết định 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 17/8/2012, theo Quyết định của UBCK Nhà nước, Petrolimex là Công ty đại chúng.

Hiện nay, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hiện có 43 Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh xăng dầu, 34 Chi nhánh và Xí nghiệp, tổng kho trực thuộc các Công ty TNHH một thành viên, 2 Tổng công ty TNHH Một thành viên, 4 Tổng Công ty, 3 Công ty cổ phần, 3 Công ty Liên doanh với nước ngoài, và Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Singapore, Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Lào.

Cửa hàng xăng dầu Petrolimex nâng cấp nhận diện thương hiệu

Là doanh nghiệp được xếp hạng đặc biệt, có quy mô toàn quốc, cung cấp khoảng 50% thị phần xăng dầu cả nước thông qua hệ thống kho cảng hiện đại với sức chứa trên 2.200.000 m3 được phân bổ dọc theo chiều dài đất nước, 2.576 cửa hàng xăng dầu thuộc Petrolimex và hơn 4.000 cửa hàng xăng dầu thuộc đại lý, tổng đại lý trên phạm vi toàn quốc. Petrolimex hiện nay là đơn vị lớn nhất cung cấp các chủng loại xăng dầu phù hợp với quy chuẩn quốc gia và quốc tế trên 63 tỉnh, thành Việt Nam. Petrolimex cũng là doanh nghiệp xăng dầu tiên phong và duy nhất trên thị trường Việt Nam cung cấp các nguồn nhiên liệu sạch với tiêu chuẩn cao nhất hiện nay như sản phẩm dầu Điêzen và xăng Ron 95 tiêu chuẩn Euro 5. Trong những năm qua Petrolimex luôn phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo bình ổn và phát triển thị trường xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia...

Chặng đường 66 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là một chặng đường dài gắn liền với các sự kiện lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước:

Từ khi mới thành lập cho đến những năm 1975: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam có nhiệm vụ đảm bảo nhu cầu xăng dầu cho sự nghiệp khôi phục, phát triển kinh tế để xây dựng CNXH và chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc; Cung cấp đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc

Giai đoạn 1976 - 1986, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam bắt tay khôi phục các cơ sở xăng dầu bị tàn phá ở miền Bắc, tiếp quản các cơ sở xăng dầu và tổ chức mạng lưới cung ứng xăng dầu ở các tỉnh phía Nam, thực hiện cung cấp đầy đủ, kịp thời nhu cầu xăng dầu cho sản xuất, quốc phòng và đời sống nhân dân đáp ứng yêu cầu hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước.

Từ năm 1986 - 1995, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thực hiện chiến lược đổi mới và phát triển theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh sang cơ chế thị trường có định hướng XHCN, từng bước xây dựng Tổng Công ty trở thành hãng xăng dầu quốc gia mạnh và năng động để tham gia hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. 

Giai đoạn 1996 - 2005, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đẩy mạnh sắp xếp tổ chức, tăng tốc đầu tư, hoàn thiện cơ chế quản lý, chính sách kinh doanh hướng tới mục tiêu chiến lược trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế. Ngày 07/12/1998, Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành quyết định số 1490/QĐ-BTM thành lập Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, đánh dấu một thời kỳ hoạt động với mô hình mới của Tổng công ty. 

Giai đoạn 2006 - 2010, trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, thị trường dầu mỏ thế giới liên tục biến động, giá cả tăng, giảm bất thường. Tiếp tục triển khai cơ chế thị trường, Chính phủ đã từng bước xóa bỏ cơ chế bù lỗ đối với mặt hàng xăng, dầu. Từ 15/12/2009, Nghị định số 84/2009/NÐ-CP về kinh doanh xăng, dầu trên lãnh thổ Việt Nam có hiệu lực, từ thời điểm này bước sang giai đoạn mới, doanh nghiệp được tự quyết định giá bán và tự chịu trách nhiệm về kinh doanh.

Năm 2010, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tổng công ty bắt đầu triển khai thực hiện cổ phần hóa để hình thành Tập đoàn đa sở hữu, đây là bước chuyển biến lớn đầu tiên, mang tính tổng thể, toàn diện trong việc sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc lại mô hình hoạt động, xây dựng những tiền đề cơ bản, mở đường cho giai đoạn phát triển trong thời gian tiếp theo, các công ty xăng dầu có sự chuyển đổi về mô hình tổ chức trở thành công ty TNHH một thành viên.

Năm 2011 đến nay, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần và tập đoàn kinh tế đa sở hữu theo Quyết định 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trong gần 10 năm phát triển theo mô hình Tập đoàn, Petrolimex đã có những bước tăng trưởng vượt bậc về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động và luôn đứng trong top các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp, nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ trong quản trị điều hành sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung nghiên cứu, phát triển các sản phẩm năng lượng mới thân thiện môi trường.

Kho cảng Xăng dầu B12 – Quảng Ninh

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Petrolimex luôn chú trọng đến trách nhiệm của doanh nghiệp mình đối với cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động an sinh, từ thiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đồng hành cùng với sự phát triển của Tập đoàn.

Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội tại các tỉnh, thành trên cả nước. Với phương châm “Trách nhiệm, thiết thực, hiệu quả, bền vững, lâu dài”, Petrolimex đã dành hơn 300 tỷ đồng để tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, trong đó ưu tiên tập trung hướng vào các lĩnh vực thiết yếu và cấp thiết như: Hỗ trợ thiết bị y tế - giáo dục, xây dựng trường học - bệnh viện, xóa nhà ở tạm, hỗ trợ phát triển sản xuất…

Từ năm 2009, Petrolimex đã triển khai chương trình hỗ trợ huyện nghèo Ðồng Văn tỉnh Hà Giang, theo tinh thần Nghị quyết số 30a nhằm giúp huyện giảm nghèo, mang lại hiệu quả thiết thực, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Trong 10 năm (2009-2019), Petrolimex đã hỗ trợ huyện Đồng Văn tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng, riêng giai đoạn 2016-2019 là gần 14 tỷ đồng, đã thực hiện mục tiêu xóa 1.054 nhà tạm giúp người dân nơi đây được ở trong ngôi nhà mới, trẻ em được học trong những phòng học khang trang, người dân đến khám và chữa bệnh với trang thiết bị hiện đại.

Hiện nay, Petrolimex là thành viên chính thức của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính, tham gia thường xuyên vào Quỹ Xã hội của Bộ Công Thương và thường xuyên tham gia đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thăm hỏi và hỗ trợ về vật chất, tinh thần các Trung tâm nuôi dưỡng Thương bệnh binh nặng, nuôi dưỡng người có công tại các tỉnh, thành trong cả nước, nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng,…

Đặc biệt, trước tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới và ở Việt Nam, với tinh thần “Cùng cả nước chung tay chống dịch COVID-19”, năm 2020, Petrolimex đã trao tặng 3 tỷ đồng để hỗ trợ thiết bị y tế cho một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội phục vụ công tác phòng, chống dịch. Góp phần hơn nữa, gần 30.000 cán bộ công nhân viên, người lao động Petrolimex đã tình nguyện ủng hộ 1 ngày lương với giá trị hơn 8,3 tỷ đồng để đóng góp vào quỹ phòng chống đại dịch COVID-19 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương đã nâng tổng giá trị mà Petrolimex hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 lên hơn 14,1 tỷ đồng. Năm 2021, Petrolimex tiếp tục hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban MTTQ các tỉnh/thành phố trên cả nước trên 10,9 tỷ đồng và đóng góp 250 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Tổng giá trị các khoản hỗ trợ của Petrolimex cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 đã lên hơn 275 tỷ đồng. Trách nhiệm xã hội được Petrolimex coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là cách thể hiện nghĩa tình Petrolimex, là cách trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương.

Với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị- xã hội trong giai đoạn 2005 - đến nay trong phong trào thi đua, nhiều tập thể xuất sắc, cá nhân điển hình tiên tiến của Petrolimex Xăng dầu Việt Nam đã được tặng thưởng:

Thành tích được ghi nhận trước năm 2005:

- Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì và hạng Ba;
- Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì và hạng Ba;
- Nhiều Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba

Thành tích được ghi nhận từ năm 2005 đến nay:

- Năm 2005: Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới;
- Năm 2005: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
- Năm 2006: Huân chương Hồ Chí Minh;
- Năm 2008: 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Năm 2009: Huân chương Lao động hạng Nhì;
- Năm 2015: Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Điểm sáng nổi bật trong 4 năm qua:

Tháng 6/2022, Petrolimex và Công ty TNHH Dịch vụ & Kinh doanh VinFast (VinFast) đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác kinh doanh hệ thống trạm sạc xe điện tại hệ thống Cửa hàng xăng dầu của Petrolimex. Đây là bước đi quan trọng đầu tiên trong Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Petrolimex và VinGroup.

Việc hợp tác giữa Petrolimex và VinFast là phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của Tập đoàn giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đó là dần chuyển đổi thành một Tập đoàn năng lượng xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, sự hợp tác diễn ra trong thời điểm này cũng hoàn toàn phù hợp với chiến lược chuyển đổi hệ thống cửa hàng của Petrolimex hiện tại thành các Cửa hàng xăng dầu thông minh, hiện đại, tích hợp đầy đủ các tiện ích đi kèm, hướng tới việc tạo ra hình ảnh mới, văn minh, thân thiện hơn với môi trường.

Trước xu thế dịch chuyển năng lượng đang diễn ra trên toàn cầu, trong đó xu hướng sử dụng xe điện và giảm thiểu khí phát thải ra môi trường đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt với những cam kết mạnh mẽ tại COP26 của Chính phủ Việt Nam thì việc hợp tác giữa hai Tập đoàn được hai bên đánh giá là bước đi hợp lý và sẽ tạo ra lợi ích cộng hưởng chung, một mặt sẽ giúp Petrolimex hoàn thiện hệ sinh thái Petrolimex ID với hệ thống Cửa hàng xăng dầu thông minh, tiện ích, đa dịch vụ tích hợp; mặt khác cũng giúp VinFast phát triển hệ sinh thái, hạ tầng trạm sạc phục vụ các sản phẩm xe điện.

Là doanh nghiệp xăng dầu luôn tiên phong kinh doanh những sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, áp dụng các giải pháp công nghệ mới trong kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, từ năm 2021, Petrolimex đã tiên phong triển khai thành công dự án thanh toán không dùng tiền mặt với các tính năng tự động hóa cao, mang lại tiện ích tối đa cho khách hàng trong phạm vi cả nước theo xu thế chuyển đổi số và chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ. Tính đến 20/9/2022, tỷ lệ mua xăng dầu thanh toán không dùng tiền mặt tại hệ thống bán lẻ của Petrolimex đạt 10%. Petrolimex đang tiếp tục đầu tư công nghệ hiện đại, hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác nhằm thúc đẩy tăng trưởng tỷ lệ này lên mức 40%-50% đến năm 2025.

Năm 2021, Tập đoàn tiếp tục tăng cường hoàn thiện công tác quản trị và xây dựng các báo cáo doanh nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế để đáp ứng theo các tiêu chí cao nhất của công ty top đầu VN-30 niêm yết trên sàn chứng khoán. Kết quả là, Tập đoàn lần thứ 5 liên tiếp được Forbes vinh danh top các công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, là quán quân doanh thu trên sàn chứng khoán; và đặc biệt được Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vinh danh “Giải tiến bộ vượt trội Quản trị Công ty” và giải thưởng về “Báo cáo phát triển bền vững” dành cho các doanh nghiệp niêm yết tốt nhất thị trường. Đây tiếp tục là một sự khẳng định, ghi nhận từ phía cơ quan quản lý, từ thị trường đối với mô hình quản trị doanh nghiệp của Petrolimex khi đang tiệm cận theo các tiêu chuẩn cao nhất, minh bạch hơn, hiện đại hơn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế với các mục tiêu xã hội, môi trường.

Năm 2020 là một năm hết sức khó khăn khi đại dịch Covid xuất hiện và bùng phát trên toàn thế giới, kéo theo rất nhiều hệ lụy và các biến động khó lường. Giá dầu lần đầu tiên trong lịch sử cũng đã sụt giảm mạnh xuống đến mức giá âm, khiến nhiều công ty kinh doanh trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu lớn trên thế giới lâm vào khủng hoảng, phá sản. Kinh tế toàn cầu cũng trải qua một cuộc suy thoái trầm trọng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ hệ thống Petrolimex trong năm qua cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 trong tất cả các lĩnh vực: kinh doanh phân phối xăng dầu, nhiên liệu hàng không, vận tải, hóa dầu, gas, và các dịch vụ phụ trợ khác. Tuy nhiên, với chủ trương, chính sách quyết liệt từ HĐQT, các giải pháp điều hành linh hoạt của Ban điều hành, Tập đoàn đã vượt qua một năm đầy khó khăn, thách thức và đạt được các kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng đủ các nhu cầu thiết yếu về xăng dầu cho nền kinh tế. Có thể nói Petrolimex chúng ta đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chỉ đạo của thủ tướng về “mục tiêu kép”: vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh.

Năm 2019 tiếp tục khẳng định tính bền vững về hệ thống Petrolimex cũng như tiếp tục ghi nhận sự thành công trong công tác điều hành từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, kết quả hoạt động SXKD mà Tập đoàn đạt được hết sức toàn diện, các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt mức Đại hội đồng cổ đông giao năm thứ Năm liên tiếp.

Petrolimex nộp Ngân sách 2019 đạt 41.800 tỷ đồng (tăng 7% so với 2018), lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 5.486 tỷ đồng (tăng 9% so với 2018). Sản lượng xuất bán hơn 13,6 triệu m3/tấn (tăng 5,9% so với 2018). Công tác quản trị của Tập đoàn không ngừng được nâng cao đáp ứng các chuẩn mực của Công ty đại chúng quy mô lớn; Cơ sở vật chất kỹ thuật của Tập đoàn không ngừng được hoàn thiện và mở rộng. 2019 là năm thứ ba liên tiếp Petrolimex giữ vị trí Quán quân doanh thu trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam đánh giá xếp hạng và nằm trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam theo công bố của Brand Finance.

Năm 2018 là năm thứ tư liên tiếp Tập đoàn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng khối lượng xăng dầu xuất bán nội địa được duy trì đúng theo định hướng Ban lãnh đạo. Đối với các cổ đông, trên cơ sở lợi nhuận đạt được năm 2018, Tập đoàn cũng dự kiến duy trì mức trả cổ tức cao (từ 25-30%). Như vậy có thể nói, trong suốt 4 năm qua, tổng tỷ lệ cổ tức chi trả đã lên tới hơn 100% (bình quân cao hơn 25%/năm). Với hiệu quả lợi nhuận mang lại cho các cổ đông như vậy, nên Petrolimex cũng được đánh giá là một trong những Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán kinh doanh đạt mức lợi nhuận tốt và có mức trả cổ tức tiền mặt cao, ổn định qua các năm.

Định hướng, tầm nhìn của Petrolimex trong thời kỳ mới

Trong những thập kỷ tới, Petrolimex đặt mục tiêu hướng tới trở thành một Tập đoàn năng lượng hàng đầu tại Việt Nam với mô hình quản trị hiện đại, minh bạch theo các chuẩn mực quốc tế; là một doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm năng lượng sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững; bên cạnh việc đảm bảo gia tăng lợi ích cho các cổ đông, còn mang lại các giá trị lớn lao, có ý nghĩa cho xã hội, cho quốc gia và người dân Việt Nam.

Tag: cmsc , petrolimex

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này