Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023

09/01/2024

Với việc thực hiện xuất sắc toàn bộ các mặt công tác, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Đảng bộ Tổng công ty) đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Bằng khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023.

Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch được giao

Trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới có nhiều khó khăn thách thức, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã làm việc trực tiếp với từng đơn vị nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn giúp đơn vị phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm thuốc lá thế hệ mới nhằm bắt kịp xu hướng tiêu dùng của thế giới và tạo nền tảng cho Tổng công ty đầu tư phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật Việt Nam.

Báo cáo cho thấy, sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty vẫn bảo toàn phát triển vốn, đa số các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều vượt kế hoạch do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao và tăng trưởng so cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 129,7% kế hoạch năm và tăng 2,7% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng thuốc lá điếu tiêu thụ đạt 106,6% so kế hoạch, tăng 6,9% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 134,9% kế hoạch và tăng 28,6% so cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh khó khăn chung của ngành Thuốc lá, Tổng công ty đã đảm bảo ổn định sản xuất, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều vượt kế hoạch được giao: Tổng doanh thu đạt hơn 30,150 tỷ đồng, bằng 109,7% kế hoạch. Năm 2023, Vinataba nộp ngân sách gần 14 nghìn tỷ đồng, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu Nhà nước được cấp.

Trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn thách thức, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối) kịp thời triển khai, chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc.

Ông Hồ Lê Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba thay mặt Đảng bộ nhận Bằng khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023 của Đảng ủy Khối DNTW

Đảng bộ Tổng công ty đã kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2023 và là một trong 6 Đảng bộ được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023 (trên tổng số 39 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối).

Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kịp thời quán triệt, chỉ đạo triển khai học tập và tuyên truyền, sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và Đảng uỷ Khối.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng và quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, công ăn việc làm của cán bộ, công nhân viên và người lao động, nhất là những đơn vị sản xuất kinh doanh khó khăn. Cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Đảng bộ ổn định, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng yên tâm công tác. Toàn Đảng bộ Tổng công ty không phát sinh điểm nóng.

Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Giải báo chí Búa liềm vàng với số lượng 137 bài tham gia Giải cấp Đảng bộ Tổng công ty (tăng 27 bài so với năm 2022) và gửi 36 bài chất lượng tốt nhất tham gia Giải Búa liềm vàng cấp Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023.

Song song với đó, công tác cán bộ của Tổng công ty được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ dưới sự thống nhất cao của lãnh đạo, quản lý các cấp ủy Đảng, đúng hướng, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Tiếp nhận Chi bộ Công ty Thuốc lá Đà Nẵng và 18 đảng viên (17 chính thức, 01 dự bị) từ Quận ủy Cẩm Lệ, Thành ủy Đà Nẵng về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. Thực hiện Quy định 87-QĐ/TW và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW: Ban hành Nghị quyết về việc kết thúc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng; thành lập 04 cơ quan tham mưu, giúp việc: Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty…; sắp xếp, bố trí nhân sự chuyên trách Đảng theo đúng quy định, đảm bảo các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty hoạt động hiệu quả. Phân công 01 đồng chí thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng tại Tổng công ty.

Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, năm 2023 kết nạp được 96/50 đảng viên mới, vượt 92% so với Nghị quyết năm. Đến nay, đã kết nạp được trên 302/300 đảng viên vượt 0,7% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho hơn 300 đồng chí là cán bộ cấp ủy, bí thư chi bộ, cán bộ tham mưu giúp việc công tác đảng toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Bên cạnh đó, chủ động, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa: Phụng dưỡng 16 Mẹ Việt Nam anh hùng, 07 thương binh nặng; Xây tặng 31 nhà tình nghĩa, 38 nhà tình thương; 10 nhà đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ chương trình Xanh hóa Trường Sa, đóng góp quỹ Vì người nghèo Trung ương và các địa phương…. với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo

Trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xác định tiếp tục phát huy vai trò dẫn đạo của Tổng công ty trong Hiệp hội và toàn ngành Thuốc lá Việt Nam về sản xuất kinh doanh và thực hiện các chính sách định hướng phát triển ngành Thuốc lá của Nhà nước, giữ vai trò chủ đạo điều tiết của Nhà nước trong sản xuất Thuốc lá.

Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp để phát triển bền vững. Từng bước áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Công ty mẹ – Tổng công ty phù hợp cơ chế quản lý của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao. Đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên và toàn Tổng công ty.

Đảm bảo ổn định việc làm, phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động. Quan tâm, chăm lo đời sống và tăng cường các hình thức hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên, người lao động đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp và các đơn vị có nhiều khó khăn. Thực hiện trách nhiệm xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Gắn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với công tác an ninh quốc phòng, góp phần ổn định chính trị – xã hội trên địa bàn hoạt động của đơn vị, nhất là vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các đơn vị trong toàn Tổng công ty thực hiện tốt công tác dự tính dự báo. Chủ động xây dựng, rà soát cập nhật các kịch bản ứng phó về nguồn cung ứng nguyên, vật liệu, thực hiện sản xuất, gia công và phương án phân phối, tiêu thụ sản phẩm phù hợp tình hình thực tế đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất, kinh doanh.

PV

Tag: cmsc , vinataba

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này