Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

10/01/2024

Chiều ngày 9/01, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14 và Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng bộ Khối. Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo cấp vụ các ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; chủ tịch HĐTV (HĐQT), tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty ước đạt 2 triệu tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn so với dự báo, trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn; tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của các doanh nghiệp trong Khối.

Trong đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Theo đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao; thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là chủ động, đi đầu, đồng hành chia sẻ khó khăn, triển khai nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, chế độ, chính sách cho người lao động. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 2 triệu tỷ đồng, vượt 11,7% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt 198,4 nghìn tỷ đồng, vượt 11,9% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị trong Khối ước đạt 242,8 nghìn tỷ đồng, vượt 29,7% kế hoạch năm.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng bộ Khối

Đến hết năm 2023, toàn Khối có 32 doanh nghiệp đã xây dựng hoàn thiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp. Đảng uỷ Khối đã tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án cơ cấu lại của 18 đơn vị, Chiến lược 10 năm của 06 đơn vị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm của 13 đơn vị theo đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. Có 08/08 doanh nghiệp đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, trong đó có 04 doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại. 04 doanh nghiệp đã hoàn thành Đề án trình Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét phê duyệt; 05 doanh nghiệp đã xây dựng Đề án, báo cáo bộ, ngành chủ quản cho ý kiến và xem xét phê duyệt; 04 ngân hàng thương mại đã chủ động triển khai xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 báo cáo Ngân hàng Nhà nước; 11 doanh nghiệp cổ phần đã xây dựng, hoàn thiện Đề án trình Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét cho ý kiến trước khi trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và có 07 doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp. 

Cùng với đó, các đảng uỷ trực thuộc đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa, tiếp tục triển khai xử lý tài chính, phối hợp rà soát phương án sắp xếp, xử lý lại nhà đất theo quy định của Nghị định số 167/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc quyết toán cổ phần hóa các đơn vị thuộc và hoàn thiện hồ sơ đề nghị quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2024

Từ những kết quả đạt được trong năm 2023, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, làm tiền đề tạo cả thế và lực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Vì vậy, các đảng uỷ trực thuộc lưu ý rà soát công tác cán bộ, chủ động đề xuất sớm kiện toàn nhân sự; xây dựng đề án nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ tới và thực hiện phải đúng quy trình, quy định, đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị.

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Đảng uỷ Khối

Với chủ đề công tác: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, bố trí cán bộ; đẩy nhanh cơ cấu lại doanh nghiệp; phấn đấu về đích sớm chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng: Tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75% trở lên; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; toàn Đảng bộ kết nạp từ 4.200 - 5.700 đảng viên mới (đạt từ 3% - 4% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Khối hiện nay). Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu 100% các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh do các cơ quan chủ quản giao.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024; tập trung cao độ để góp phần bảo đảm các cân đối lớn cho nền kinh tế và các sản phẩm, dịch vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách quốc gia.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho tập thể Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Đảng uỷ Khối. Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho 06 đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023; tặng Bằng khen cho 12 đảng bộ trực thuộc đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho 06 đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023
Đủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho 12 đảng bộ trực thuộc đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2023

 

PV

Tag: cmsc

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này