Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

03/04/2024

Ngày 3/4, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) nhằm phổ biến thông tin đến các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ, ban, ngành: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Kế hoạch và đầu tư, Ngoại giao...  lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương; UBND các tỉnh, thành phố cùng các Sở, ban, ngành; các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch điện VIII làm tiền đề cho việc triển khai nhiều dự án quan trọng và ưu tiên đầu tư trong ngành Điện. Để cụ thể hóa việc triển khai thưc hiện Quy hoạch, ngày 01/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 262/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Quy hoạch điện VIII có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng phát triển ngành điện nói riêng và ngành năng lượng nói chung trong tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh các nguồn cung năng lượng hóa thạch ngày càng khan hiếm.Trên cơ sở chỉ đạo, định hướng và mục tiêu của Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương trong việc nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Đề án Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Bản Kế hoạch này đã được Bộ Công Thương chi tiết hóa nhiều nội dung của Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 500/QĐ-TTg, trong đó đã xác định cụ thể tiến độ đưa vào vận hành các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên của ngành điện giai đoạn tới năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 để làm cơ sở triển khai và điều hành phát triển nguồn điện (gồm có dự án điện khí trong nước, khí LNG, thủy điện vừa và lớn, thủy điện tích năng...).

Đối với các dự án lưới điện truyền tải, đã xác định được giai đoạn vận hành cũng như hình thức đầu tư các dự án (nhà nước hoặc xã hội hóa) để làm cơ sở đầu tư phát triển lưới điện truyền tải, đảm bảo đồng bộ với phát triển nguồn điện cũng như cải thiện, nâng cao chất lượng, độ tin cậy của lưới điện truyền tải.

Xác định danh mục các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo (thủy điện nhỏ, điện gió, điện sinh khối và điện sản xuất từ rác) phù hợp với quy mô công suất tính toán, phân bổ cho các địa phương.

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đã xác định rõ 2 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng. Trung tâm 01 tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình và khu vực lân cận (quy mô khoảng 2.000 MW) và Trung tâm 02 tại Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và mở rộng lân cận trong tương lai.

Đối với nguồn điện gió ngoài khơi, Bộ Công Thương đang nghiên cứu, xử lý những khó khăn, vướng mắc và báo cáo các cấp có thẩm quyền để xem xét xác định cụ thể các dự án điện gió ngoài khơi trong thời gian tới.

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà sẽ được phát triển theo đúng quy mô phân bổ cho từng địa phương đã được nêu tại Quyết định phê duyệt số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024.

Đối với các dự án điện mặt trời đã được phê duyệt quy hoạch và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư, Bộ Công Thương đã báo cáo Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc khi xem xét, đánh giá tính pháp lý các dự án, đảm bảo không được phép hợp thức hóa các sai phạm.

Đáp ứng các mục tiêu trong Quy hoạch điện VIII

Tham luận tại hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngay sau khi Quy hoạch điện VIII được phê duyệt tại quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, EVN đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đối với các dự án nguồn điện, EVN đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm như: Thủy điện Ialy mở rộng, Thủy điện Hòa Bình mở rộng và Nhiệt điện Quảng Trạch I… Song song đó, Tập đoàn cũng triển khai trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án NMNĐ Quảng Trạch II sử dụng nhiên liệu khí LNG; chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B; đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án Chiến lược chuyển dịch năng lượng của EVN…

Về lưới điện, EVN đã chủ động giao các đơn vị sớm triển khai thủ tục đầu tư các dự án lưới điện trọng điểm, đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực truyền tải, giải tỏa công suất các nguồn điện, nhập khẩu điện và đảm bảo cung cấp điện. Đặc biệt, EVN đang tập trung nguồn lực để triển khai thi công Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối với mục tiêu hoàn cuối tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương.

Với nhiệm vụ được giao giữ vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, EVN thường xuyên, chủ động cập nhật rà soát tình hình cân đối cung cầu để có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện. Tuy nhiên, theo tính toán của EVN, tình hình cung ứng điện trong các năm tới còn nhiều rủi ro, phụ thuộc rất nhiều vào tiến độ các dự án nguồn điện lớn trong Quy hoạch điện VIII.

Để đảm bảo cung ứng đủ điện cho các giai đoạn đến năm 2025 và 2030 cũng như để triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII hiệu quả, EVN kiến nghị Bộ Công Thương sớm trình Chính phủ ban hành cơ chế phát triển các nguồn năng lượng tái tạo; sớm ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời tự sản tự tiêu; các cơ chế giao EVN và các doanh nghiệp nhà nước làm chủ đầu tư dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm…

EVN cũng kiến nghị các địa phương sớm tổ chức lựa chọn chủ đầu tư các dự án nguồn điện để triển khai đầu tư, sớm đưa vào vận hành đáp ứng tiến độ theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, đặc biệt với nguồn điện lớn; EVN cũng đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đảm bảo nhiên liệu cho phát điện, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện được giao làm chủ đầu tư.

Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Để thực hiện thành công kế hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các Bộ, ngành Trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương phối hợp, nghiên cứu đề xuất liên quan đến đầu tư các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi; nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan, nhất là các cơ chế tài chính, cơ chế giá điện,... xây dựng các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo...

Với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và các quy hoạch ngành quốc gia; khẩn trương thực hiện việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện theo quy định của pháp luật; bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện theo quy định của pháp luật về đất đai; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các dự án nguồn điện, lưới điện...

Bộ trưởng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, các hiệp hội ngành nghề cần phải tham mưu, tham gia ý kiến cơ chế chính sách phù hợp. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tập trung mọi nguồn lực để triển khai Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) ra Phố Nối (Hưng Yên) bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Các Tập đoàn kinh tế, kể cả tập đoàn kinh tế tư nhân trong nước cần chủ động nghiên cứu danh mục các dự án trong Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch này (bao gồm dự án nguồn và dự án truyền tải) để đề xuất các cơ quan chức năng xem xét, chấp thuận cho tham gia triển khai thực hiện, đặc biệt là các dự án năng lượng mới như điện gió ngoài khơi, điện khí, thủy điện tích năng, các dự án điều chế nguyên liệu mới thay cho nguồn nguyên liệu hóa thạch...

Đối với các đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tập trung làm tốt công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng và các nội dung cốt lõi của Kế hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác phát triển trong nước và quốc tế nhằm tạo đồng thuận xã hội, thống nhất về tầm nhìn, định hướng phát triển và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kế hoạch đề ra.

PV (tổng hợp)

Tag: cmsc , tkv , pvn , evn

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này