Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

07/04/2024

CMSC Trong 2 ngày 5 - 6/4, tại Sơn La và Điện Biên, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập về nguồn với nội dung Phổ biến, quán triệt 2 cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” và “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Long – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Đặng Thị Thu Nga – Chi ủy viên cùng các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La

Trong chuyến hành trình, điểm đến đầu tiên là Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La nằm trên đồi Khau Cả, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La - địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ đảng viên và nhân dân cả nước. Tại đây, cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã có cơ hội tìm hiểu thêm về địa chỉ “biểu tượng của ý chí cách mạng kiên cường” này.

Năm 1908, thực dân Pháp bắt đầu xây dựng nhà tù Sơn La. Qua 3 lần xây dựng và mở rộng, Nhà tù Sơn La có tổng diện tích 2.184m2. Thực dân Pháp đã biến nơi đây thành một “địa ngục trần gian” gồm các hạng mục: Cổng chính và tường rào bao quanh; hệ thống chòi canh gác; hệ thống phòng phạt giam ở cả trên và dưới lòng đất; khu sân chung nhà tù... Tuy nhiên, cũng chính tại chốn “địa ngục trần gian” này, khí tiết của những người cộng sản càng thêm chói sáng. Nơi đây đã ươm mầm những “hạt giống đỏ” đầu tiên cho phong trào cách mạng tại Việt Nam, tiêu biểu như các đồng chí: Trường Chinh, Lê Duẩn, Văn Tiến Dũng, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Lương Bằng… Đặc biệt, đồng chí Tô Hiệu được xem là cánh chim đầu đàn trong phong trào cách mạng tại Nhà tù Sơn La.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

Bên cạnh nội dung tìm hiểu về lịch sử tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ cũng tổ chức phổ biến quán triệt nội dung cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm bài Tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở của 63 tỉnh, thành phố của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được minh chứng qua việc thực hiện phong phú, với sự chỉ đạo rất sâu sát, cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với từng giai cấp, tầng lớp, với các tổ chức, với nhân dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

Cuốn sách gồm ba phần, trong đó phần thứ nhất có nội dung “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, gồm bài viết tổng quan và 4 bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phần thứ hai có nội dung “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, tuyển chọn 36 bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các giai tầng trong xã hội, các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Phần thứ ba có nội dung “Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước”, gồm 34 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các tầng lớp nhân dân, trong các chuyến thăm và làm việc tại cơ sở.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1 tại quần thể di tích chiến thắng Điện Biên Phủ

Chia tay Sơn La, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tới tham quan các di tích lịch sử trong quần thể di tích chiến thắng Điện Biên Phủ, bao gồm: Đồi A1; Hầm tướng Đờ Cát; Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng; Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ đặt trên cứ điểm đồi D1. Đây là những công trình văn hóa, nghệ thuật mang đậm giá trị lịch sử, tính nhân văn và tâm linh sâu sắc về một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Không chỉ vậy, đoàn còn được tận mắt thấy gần 1.000 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tại Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. Các hướng dẫn viên đã góp phần tái hiện sinh động, rõ nét cuộc chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta với 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử khiến ai cũng xúc động, bồi hồi.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tham quan quần thể di tích chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến Điện Biên vào những ngày lịch sử, được tận mắt thấy những hiện vật chiến tranh, những địa điểm nổi tiếng gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ, mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ cảm nhận rõ hơn về quá khứ hào hùng của ông cha ta; bồi dưỡng thêm nhận thức về đạo đức cách mạng; giáo dục truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng của dân tộc, của đất nước; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và trân trọng truyền thống lịch sử; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên cùng thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cũng tại mảnh đất lịch sử này, cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã được phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tham quan khu vực Hầm chỉ huy tướng De Castries

Nội dung cuốn sách gồm ba phần, trong đó, phần thứ nhất có nội dung: “Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, gồm bài viết tổng quan và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc. Phần thứ hai có nội dung “Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, gồm 78 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hoạt động và diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột đối ngoại là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Phần thứ ba có nội dung “Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao”, gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hình thành và phát triển trường phái ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Tham gia sinh hoạt chuyên đề về nguồn, mỗi cán bộ đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đều thấy vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời nhận thức được trọng trách của bản thân để tiếp tục đoàn kết, lao động sáng tạo, thi đua công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024. Các Đảng viên trong Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ mong muốn tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chuyên đề về nguồn tại các di tích lịch sử trên cả nước, qua đó góp phần giáo dục và phát huy giá trị các di tích - là những bài học trực quan về lịch sử đối với cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

PV

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này