Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Chính sách thông thoáng sẽ huy động mọi nguồn lực, trí tuệ cho phát triển

28/11/2023

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức ngày 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cơ chế, chính sách phải thông thoáng, hạ tầng phải thông suốt và quản lý phải thông minh. Chính sách thông thoáng sẽ huy động mọi nguồn lực, trí tuệ của người dân, doanh nghiệp cho phát triển.

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính trước hết gửi lời chào, lời thăm hỏi, lời chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các doanh nhân trẻ và phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam.

Điểm lại những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đã vươn lên bằng tinh thần tự lực, tự cường, bằng sức mạnh nội sinh, dựa trên nguồn lực con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa lịch sử, khẳng định được mình, vươn tầm thế giới, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trong giai đoạn 1986 - 2022, Việt Nam lọt top 5 nước có quy mô kinh tế tăng nhiều nhất thế giới.

Thủ tướng khẳng định, trong thành tựu chung đó, có đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nhân trẻ Việt Nam, dòng chảy 30 năm của phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam đã hoà nhập dòng chảy hào hùng của đất nước.

Thời gian tới, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức song khó khăn, thách thức nhiều hơn. Nhiều vấn đề nổi lên mang tính chất toàn cầu, toàn dân, do đó, cách tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận phải mang tính toàn cầu, toàn dân, đặt trong tổng thể của thế giới thì mới tranh thủ được sức mạnh của thời đại.

Thủ tướng cho rằng, phải xác định là không có việc gì dễ dàng, nhất là trong bối cảnh một nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô kinh tế còn nhỏ, độ mở lớn, sức chống chịu còn hạn chế. Mặt khác, chúng ta không bi quan mà phải luôn lạc quan, tự tin để vươn lên.

Thời gian tới, Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục cụ thể hóa, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực, phát huy vai trò Chính phủ kiến tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng nhấn mạnh, cơ chế, chính sách phải thông thoáng, hạ tầng phải thông suốt và quản lý phải thông minh. Chính sách thông thoáng sẽ huy động mọi nguồn lực, trí tuệ của người dân, doanh nghiệp cho phát triển.

Hạ tầng thông suốt sẽ giúp giảm chi phí, tạo không gian phát triển mới, giá trị mới. Quản lý thông minh sẽ giúp giảm chi phí, thời gian, phòng chống tiêu cực, sách nhiễu.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta xác định phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu, từ đó thúc đẩy những lĩnh vực cần tập trung phát triển như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải luôn tôn trọng thực tiễn, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo và phải có sản phẩm, hiệu quả cụ thể.

Thủ tướng đề nghị các doanh nhân, doanh nhân trẻ luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân, Chính phủ để cùng thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước theo những định hướng lớn nêu trên; phát huy sức mạnh nội sinh, tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm của thế giới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước ta.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng trong 30 năm tới, đội ngũ doanh nhân trẻ sẽ đạt được những kết quả, thành tựu lớn hơn nhiều lần những thành tựu, kết quả trong 30 năm qua.

Các doanh nhân ngày càng phát triển, thế hệ sau kế thừa, phát huy thành quả, kinh nghiệm của thế hệ trước, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ngày càng lớn mạnh hơn, hiệu quả hơn, phát huy trách nhiệm xã hội, góp phần hiện thực hóa khát vọng lớn nhất là xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Trước mắt, Thủ tướng đề nghị đội ngũ doanh nhân, doanh nhân trẻ chung tay cùng cả nước thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới".

Đảng, Nhà nước luôn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nhân trẻ ngày càng phát triển, đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

PV

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này