Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn

14/06/2023

Sáng 14/6, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng năm 2021 - 2022 tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng chủ trì buổi công bố.

Cùng dự, có đồng chí Đặng Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban; đại diện lãnh đạo các đơn vị được thanh tra.

Tại buổi công bố, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định số 132/QĐ-BTĐKT ngày 2/6/2023 của Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2022. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra chấp hành nghiêm quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra và các quy định pháp luật về thanh tra; phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức Cán bộ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị được thanh tra, đảm bảo tiến độ, chất lượng, theo đúng kế hoạch.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất ý kiến của lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, của Trưởng Đoàn Thanh tra, phân công Vụ Tổ chức Cán bộ của Ủy ban làm đầu mối phối hợp; giao nhiệm vụ cho các đơn vị được thanh tra bố trí thành phần làm việc, chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu, báo cáo theo quy định và thực hiện theo lịch làm việc đã thống nhất với Đoàn.

Theo báo cáo tại buổi công bố, công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong năm 2021 và 2022 đã có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Thi đua, khen thưởng đã thực sự trở thành động lực của sự phát triển, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua được thể hiện rõ nét hơn. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban được kiện toàn và đi vào nền nếp, ổn định; công tác tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả hơn.

Hầu hết các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn; nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban; hình thức tổ chức phát động phong trào thi đua phong phú, đa dạng, đã động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia, hưởng ứng tích cực và đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực.

Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đã chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh và khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Hằng năm, Ủy ban đều xây dựng kế hoạch giám sát công tác thi đua, khen thưởng tại các doanh nghiệp thuộc Ủy ban. Thông qua công tác giám sát đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng và có giải pháp chỉ đạo khắc phục nhanh chóng, hiệu quả.

Phương Thanh

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này