Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Hội nghị quy hoạch cán bộ công đoàn Ủy ban nhiệm kỳ 2023 - 2028

30/05/2023

CMSC Chiều 30/5, tại Hà Nội, Công đoàn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Đỗ Hữu Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban chủ Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Công Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng, Phó Chủ tịch Công đoàn Ủy ban; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban, Tổ trưởng Tổ Công đoàn các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban đã trình bày Kế hoạch triển khai công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, công tác quy hoạch phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, theo đúng các quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam về lãnh đạo công tác cán bộ và phân cấp quản lý cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đồng bộ, liên thông trong hệ thống công đoàn. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trên cơ sở nêu cao trách nhiệm của Ban Chấp hành đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác quy hoạch cán bộ.

Bên cạnh đó, Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch trong Công đoàn Ủy ban còn đề cập các nội dung như: chức danh, thẩm quyền, tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu; hệ số, số lượng quy hoạch; quy trình xây dựng quy hoạch; hồ sơ nhân sự quy hoạch; tổ chức thực hiện…

Đồng chí Đỗ Hữu Huy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban, Chủ tịch Công đoàn Ủy ban ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công đoàn Ủy ban trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề nghị Hội nghị phát huy những kết quả đạt được để từng bước đưa công tác quy hoạch đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Hội nghị cần bám sát tiêu chuẩn, điều kiện để quy hoạch được đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị, dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí Đỗ Hữu Huy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban đã tập trung thảo luận để giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh trong Công đoàn Ủy ban nhiệm kỳ 2023 - 2028. Sau khi thống nhất, Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban và Tổ trưởng Tổ Công đoàn các đơn vị đã bỏ phiếu biểu quyết triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.

*Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các đại biểu bỏ phiếu biểu quyết triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028
Đồng chí Hồ Công Trung phát biểu tại Hội nghị