Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Phó Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Cảnh Toàn làm việc với VNR và Vinataba về kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024

11/06/2024

CMSC Trong 2 ngày 10 - 11/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Cảnh Toàn đã có buổi làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) về Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024 của hai Tổng công ty.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Cảnh Toàn làm việc với VNR

Tham dự các buổi làm việc có bà Đặng Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ; ông Văn Trọng Duẩn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ; ông Trần Văn Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Văn Đình Quân - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng; ông Lê Quang Huy, ông Hồ Khánh Duy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; ông Lê Bá Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp (Ủy ban).

Về phía VNR có ông Hoàng Gia Khánh - Tổng giám đốc và đại diện các ban liên quan.

Về phía Vinataba có ông Hà Quang Hòa - Tổng Giám đốc và đại diện các ban liên quan.

VNR: Cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động

Ông Hoàng Gia Khánh - Tổng giám đốc VNR báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện VNR cho biết, hoạt động sản xuất, kinh doanh của VNR trong năm 2023 có tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận; với lợi nhuận thực hiện, năng suất lao động bình quân thực hiện tăng so với kế hoạch, tiền lương bình quân của người lao động được cải thiện.

VNR xây dựng kế hoạch lao động hàng năm theo nguyên tắc tính toán số lao động cần thiết theo định mức kinh tế kỹ thuật, cơ cấu lại tỷ trọng lao động giữa các khối; cố gắng đảm bảo lực lượng lao động tham gia trực tiếp chạy tàu, bố trí kiêm nhiệm các mảng công việc nhằm giảm định biên gián tiếp tại các đơn vị; thực hiện chủ trương giảm dần lao động bổ trợ thông qua việc giảm dần lao động bảo vệ, vệ sinh (chuyển sang thuê ngoài)...

Cùng với đó, VNR nỗ lực trong việc sử dụng lao động tiết kiệm, hiệu quả nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động. Lao động bình quân thực hiện đã giảm dần trong những năm qua.

Đảng ủy Tổng công ty có Nghị quyết 17-NQ/ĐU ngày 28/4/2023 về chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2035, đưa ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động. Về lâu dài, bên cạnh việc tổ chức sản xuất hợp lý, Tổng công ty vẫn cần tuyển dụng thêm lao động để đảm bảo việc điều hành hoạt động kinh doanh.

Tại buổi làm việc, đại diện các Vụ: Tổ chức cán bộ; Công nghệ và Hạ tầng; Tổng hợp; Pháp chế, Kiểm soát nội bộ của Ủy ban và VNR  đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn chỉnh quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024 của Tổng công ty.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với VNR

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Cảnh Toàn đánh giá cao kết quả của VNR trong năm 2023. Liên quan đến tiền lương, công tác chăm lo người lao động đã được các đơn vị của VNR chú trọng; thu nhập, tiền lương, thưởng của người lao động được đảm bảo; các chế độ chính sách khác đối với người lao động được duy trì và chi trả đúng lúc, kịp thời.

Phó Chủ tịch Nguyễn Cảnh Toàn mong muốn VNR và các đơn vị thành viên tiếp tục có các giải pháp thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, chăm lo tốt hơn nữa đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tổng công ty.

Lực lượng lao động của VNR cần đáp ứng quy định về định mức lao động để phục vụ công tác chạy tàu, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Cảnh Toàn yêu cầu VNR phối hợp các Vụ chức năng của Ủy ban tập trung rà soát tìm các giải pháp tháo gỡ, có kế hoạch tuyển dụng nhân sự hợp lý và ổn định nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đảm bảo ổn định đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động của Tổng công ty trong năm 2024.

Vinataba: Phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động

Phó Chủ tịch Nguyễn Cảnh Toàn làm việc với Vinataba

Báo cáo tại buổi làm việc về kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024, đại diện Vinataba cho biết, đa số các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều vượt kế hoạch do Ủy ban giao và tăng trưởng so cùng kỳ năm trước.

Liên quan đến tiền lương, công tác chăm lo người lao động đã được các đơn vị của Vinataba chú trọng; thu nhập, tiền lương, thưởng của người lao động được đảm bảo; các chế độ chính sách khác đối với người lao động được Tổng công ty duy trì và chi trả kịp thời.

Ông Hà Quang Hòa - Tổng giám đốc Vinataba báo cáo tại buổi làm việc

Trong thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp để phát triển bền vững nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của Công ty mẹ – Tổng công ty, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh do Ủy ban giao. Đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên và toàn Tổng công ty; đảm bảo ổn định việc làm, phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động. Vinataba luôn quan tâm, chăm lo đời sống và tăng cường các hình thức hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên, người lao động đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp và các đơn vị có nhiều khó khăn.

Đồng thời, Tổng công ty cũng đẩy mạnh thực hiện tốt công tác dự báo; chủ động xây dựng, rà soát cập nhật các kịch bản ứng phó về nguồn cung ứng nguyên, vật liệu, thực hiện sản xuất, gia công và phương án phân phối, tiêu thụ sản phẩm phù hợp tình hình thực tế đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Vinataba

Đánh giá cao ý kiến giải trình, đề xuất của đại diện lãnh đạo Tổng công ty và các Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Công nghiệp; Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ; Vụ Tổng hợp của Ủy ban tại cuộc họp nhằm hoàn chỉnh quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024 của Vinataba, Phó Chủ tịch Nguyễn Cảnh Toàn yêu cầu Vinataba tiếp tục phối hợp các Vụ chức năng của Ủy ban tập trung rà soát, tổng hợp thống nhất các ý kiến nhằm đảm bảo công tác lao động, tiền lương và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo ổn định đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động của Tổng công ty trong năm 2024.

*Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Bà Đặng Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ phát biểu tại buổi làm việc
Ông Trần Văn Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi làm việc
Ông Văn Đình Quân - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng phát biểu tại buổi làm việc
Ông Lê Quang Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp phát biểu tại buổi làm việc
Ông Hồ Khánh Duy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp phát biểu tại buổi làm việc
Ông Văn Trọng Duẩn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ phát biểu tại buổi làm việc
Ông Lê Bá Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp phát biểu tại buổi làm việc

Thu Trang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này