Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Nghiên cứu sửa luật để giải quyết nhiều vướng mắc lớn

23/05/2023

CMSC Sáng 23/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì buổi trao đổi, thảo luận với Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) về một số nội dung liên quan đến Luật thay thế Luật số 69/2014/QH13 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng và Trung tâm Thông tin (Ủy ban).

Về phía Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), có ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng, cùng đại diện lãnh đạo của Cục, các chuyên gia và giảng viên của Học viện Tài chính.

Trình bày đề xuất về một số nội dung về chủ trương, định hướng xây dựng luật sửa đổi, thay thế Luật số 69/2014/QH13, ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết: Về nguyên tắc, quan điểm xây dựng Luật, phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tỉnh trong thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; xác định rõ nội dung, nguyên tắc áp dụng Luật bảo đảm tránh chồng chéo, mâu thuẫn với các luật khác có liên quan. Đồng thời, thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp có vốn nhà nước phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) trình bày đề xuất về một số nội dung về chủ trương, định hướng xây dựng luật sửa đổi, thay thế Luật số 69/2014/QH13

Kế thừa, phát huy và hoàn thiện những quy định pháp luật về quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp còn phù hợp với thực tế, có tác động tích cực đối với sự phát triển của doanh nghiệp có vốn Nhà nước; loại bỏ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn; đồng thời luật hóa một số quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành hiện hành đã ổn định và phù hợp với thực tế. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp gắn với đẩy mạnh phân công, phân cấp cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp. Tách bạch, phân định rõ chức năng đại diện chủ sở hữu vốn, tài sản của Nhà nước với chức năng quản lý nhà nước với chức năng quản trị của doanh nghiệp đối với mọi loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước. Các Bộ quản lý ngành thực hiện đúng chức năng tham mưu xây dựng chính sách và ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; không tham gia trực tiếp vào việc quản trị, sử dụng vốn tại các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, quán triệt đầy đủ các nội dung mang tính nguyên tắc: Quy định rõ vốn nhà nước sau khi đã đầu tư vào doanh nghiệp được xác định là tài sản/vốn của pháp nhân doanh nghiệp; nguồn lực nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp phải được quản lý tập trung và thống nhất để đáp ứng yêu cầu về đầu tư vốn vào doanh nghiệp linh hoạt, kịp thời; vốn nhà nước đầu tư ở đâu phải được quản lý, giám sát; Nhà nước là chủ sở hữu đầu tư vốn, không can thiệp hành chính vào hoạt động và quản trị sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp…

Đóng góp ý kiến tại buổi trao đổi, thảo luận, đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng và Trung tâm Thông tin (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) đánh giá cao những nội dung mới, định hướng, nguyên tắc xây dựng luật thay thế Luật số 69/2014/QH13 mà Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) đề xuất. Các ý kiến của đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng, Văn phòng và Trung tâm Thông tin đều cho rằng: Việc xây dựng luật với định hướng này là một bước ngoặt lớn về chính sách, là sự thay đổi tư duy trong cách quản lý. Các nội dung mới về xác định vốn nhà nước tại doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp… sẽ tạo sự thay đổi cơ bản, tạo sự chủ động, linh hoạt hơn cho các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, việc thay đổi như vậy cũng đòi hỏi nhiều chính sách pháp luật khác phải đồng bộ theo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại buổi trao đổi, thảo luận

Phát biểu tại buổi trao đổi, thảo luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá: Về cơ bản, những nội dung mới, định hướng, nguyên tắc xây dựng luật thay thế Luật số 69/2014/QH13 mà Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) đề xuất đều đúng với định hướng, mục tiêu, thể chế hóa đầy đủ các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý, cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp nhà nước, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như kế thừa, phát huy và hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh, Luật số 69/2014/QH13 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp được Quốc hội ban hành vào năm 2014 và chưa có sự cập nhật trong khoảng 10 năm qua, trong khi đó, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội sửa đổi và bổ sung vào năm 2020. Trong những năm qua, đặc biệt sau khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thành lập vào năm 2018, một số quy định của Luật số 69/2014/QH13 không còn phù hợp với thực tiễn. “Cách thức đề cập, tiếp cận và quan điểm thay thế Luật số 69/2014/QH là hoàn toàn “trúng” và “đúng”. Vì phải có sự thay thế mới có thể tạo ra những cách tiếp cận mới, triển khai hiệu quả chủ trương lớn của Đảng vào Nhà nước vào công tác quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp” – Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh nhận định: Những đề xuất xây dựng luật thay thế Luật số 69/2014/QH13 của Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) thể hiện sự đột phá trong tư duy, tầm nhìn và chiến lược. Ngoài ra, những đề xuất xây dựng luật thay thế Luật số 69/2014/QH13 đã tách bạch được chức năng quản lý nhà nước, chức năng chủ sở hữu vốn nhà nước và chức năng quản trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

Với sự nhận thức đầy đủ và toàn diện về tầm quan trọng của công tác xây dựng luật thay thế Luật số 69/2014/QH13, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chỉ đạo quyết liệt, dự kiến quyết định thành lập Tổ tham mưu xây dựng luật thay thế Luật số 69/2014/QH13 trong thời gian tới do Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh làm Tổ trưởng và có sự tham gia của tất cả Vụ trưởng các Vụ chuyên môn của Ủy ban. Tổ tham mưu xây dựng luật thay thế Luật số 69/2014/QH13 sẽ nghiên cứu, tham khảo các mô hình quản lý vốn và tài sản nhà nước tại các quốc gia phát triển như Trung Quốc, Singapore... Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh cũng đề nghị Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp triển khai cơ chế phối hợp hiệu quả trong việc trao đổi thông tin, nghiệp vụ về những nội dung xây dựng luật thay thế Luật số 69/2014/QH13.

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này