Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

14/11/2023

CMSC Chiều 14/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35-NQ/TW). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các Đảng bộ trực thuộc…

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối cho biết, trong 5 năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã sớm ban hành hệ thống các văn bản, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc đưa nội dung thực hiện Nghị quyết số 35 vào chương trình công tác nhiệm kỳ, hằng năm, xây dựng, ban hành kế hoạch hành động thực hiện ở các cấp ủy, tổ chức đảng. Hằng năm chủ động tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký các cấp.

Đồng thời, Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nổi bật như: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới”…

Cũng trong 5 năm qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối ngày càng nền nếp, đáp ứng tương đối tốt yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đặt ra. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong toàn Đảng bộ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được nâng lên rõ rệt.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, mục tiêu lý tưởng của Đảng; những điểm mới về lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu và vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Khối đã chỉ đạo tổ chức Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng lần thứ III -  năm 2023 bài bản, khoa học và đạt nhiều kết quả tích cực. Cuộc thi thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gửi bài tham gia, đã tạo hiệu ứng tích cực và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát huy vai trò chủ động, tự giác của cán bộ, đảng viên

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong 5 năm qua.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Khối trong công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tinh thần gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Đảng ủy Khối cần tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc phối hợp, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 quyết liệt, hiệu quả và đổi mới, sáng tạo hơn; phải kiên định kế thừa và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong công tác xây dựng Đảng phải tiếp tục phát huy và gắn kết giữa Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết 35 và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với vai trò nêu gương của cấp uỷ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trọng tâm khẳng định và làm sâu sắc hơn những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện của Việt Nam; gắn kết chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, định hướng chính sách; triển khai nghiên cứu các đề tài, tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học nhằm xây dựng luận cứ phục vụ tốt hơn nữa cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cấp ủy cần đẩy mạnh phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí truyền thông thực hiện nghiêm nhiệm vụ chính trị, tôn chỉ, mục đích, tuân thủ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trong xây dựng các tuyến tin, bài định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong thời gian tới Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cần tiếp tục đi đầu, dẫn dắt, đổi mới nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đây phải là vấn đề cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể đề nghị Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW và các chủ trương khác về công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò chủ động, tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Cùng với việc thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội, tập trung xử lý các vấn đề tư tưởng mới phát sinh ngay từ chi bộ, cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy các cơ quan báo chí, truyền thông, cần tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và cấp ủy các cấp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng về công nghệ, vận dụng sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại để chủ động trong mọi tình huống, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; đồng thời, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Tổ thư ký ở các đảng ủy trực thuộc...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng trao Bằng khen cho các tâp thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 –NQ/TW của Bộ Chính trị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm trao Bằng khen cho các tâp thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 –NQ/TW của BộChính trị.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, trong đó có Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Minh Ngọc

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này