Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, phối hợp trong công tác văn phòng của Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty

01/12/2023

CMSC Đây là một trong những nội dung chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy tại Hội nghị phối hợp triển khai công tác văn phòng giữa các cơ quan, đơn vị, Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban diễn ra vào chiều 1/12, tại Hải Phòng.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Vụ chuyên môn và Trung tâm Thông tin, cùng đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban.

Tăng cường sự gắn kết giữa các cán bộ, công chức, người lao động làm công tác văn phòng

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Minh Hoàng – Chánh Văn phòng Ủy ban cho biết: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào tháng cuối cùng của năm 2023, các Tập đoàn, Tổng công ty đang ra sức nỗ lực nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển được giao ở mức cao nhất. “Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban và khối văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty trong năm qua, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các cán bộ, công chức, người lao động làm công tác văn phòng” – ông Phạm Minh Hoàng nhấn mạnh.

Ông Phạm Minh Hoàng - Chánh Văn phòng Ủy ban phát biểu khai mạc Hội nghị

Chánh Văn phòng Ủy ban Phạm Minh Hoàng đề nghị đại biểu tập trung trao đổi một số nội dung quan trọng liên quan tới nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác văn phòng; tăng cường năng lực lãnh đạo của Văn phòng và chuyên viên trong công tác văn phòng. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, Văn phòng Ủy ban với các Vụ chuyên môn, Trung tâm Thông tin; Văn phòng Ủy ban với các Văn phòng Tập đoàn, Tổng công ty. Văn phòng Ủy ban phát huy là đơn vị đầu mối, kết nối với Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp. Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông, đối ngoại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị văn phòng. Tăng cường đào tạo nội bộ và đẩy mạnh phong trào tự học chuyên môn nghiệp vụ.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Hà Phương – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban cho biết: Công tác văn phòng ngày càng khẳng định tầm quan trọng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, với yêu cầu về chất lượng và hiệu quả của nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn để thực hiện các nghiệp vụ văn phòng ngày càng cao. Trong xu thế chung, hoạt động của công tác văn phòng tại Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty đã và đang đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của Ủy ban và doanh nghiệp. Công tác văn phòng được tổ chức, quản lý một cách khoa học, gọn gàng và hiệu quả để quá trình triển khai công việc được thuận lợi, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Về tình hình thực hiện công tác của Văn phòng Ủy ban năm 2023, công tác hành chính luôn được quan tâm và chú trọng, đặc biệt là công tác văn thư, lưu trữ luôn được xác định là một trong các vị trí trọng yếu trong công tác văn phòng, luôn được đảm bảo thực hiện một cách tỉ mỉ, thận trọng, ngăn nắp, gọn gàng đúng nguyên tắc, quy định trong Luật, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn của nhà nước và quy chế Ủy ban ban hành. Tính đến cuối tháng 11 năm 2023, Văn phòng Ủy ban đã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và phát hành gần  14.500 lượt văn bản; trong đó, phần lớn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Ông Phạm Hà Phương - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo tại Hội nghị

Đáng chú ý hơn cả là sự nỗ lực chuyển biến tích cực của khối Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty cùng ý chí quyết liệt của Người đại diện vốn, lãnh đạo doanh nghiệp trong cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Văn phòng Ủy ban đã và đang phối hợp với Trung tâm Thông tin thực hiện tốt Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và tiếp tục triển khai việc liên thông văn bản đến Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương và 19 Tập đoàn, Tổng công ty thông qua phần mềm quản lý văn bản eOffice của Tổng công ty Viễn thông Mobifone (trước đó là phần mềm quản lý văn bản Voffice của Tập đoàn Viettel).

Trong công tác thường xuyên, định kỳ, Văn phòng Ủy ban đã và đang đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ; trong đó, bao gồm công tác xây dựng nội dung chương trình phục vụ Lãnh đạo Ủy ban tham dự nhiều sự kiện khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm quốc gia.

Văn phòng Ủy ban cũng phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban tham mưu Lãnh đạo Ủy ban chủ trì, tham gia các buổi làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các doanh nghiệp/dự án.

Trong công tác đối ngoại, Văn phòng Ủy ban đã tham mưu, đề xuất và chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ủy ban tiếp nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các đoàn ra, đoàn vào của Ủy ban. Trong 11 tháng của năm 2023, Văn phòng đã chủ trì tổ chức 10 đoàn đi nước ngoài do Lãnh đạo Ủy ban làm trưởng đoàn với sự tham gia có hiệu quả của các Tập đoàn, Tổng công ty; qua đó, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các Tập đoàn, Tổng công ty với các đối tác nước ngoài. Ngoài ra, Văn phòng Ủy ban đã báo cáo, xin phép, chấp thuận chủ trương gần 200 đoàn ra cho các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Trong công tác truyền thông, Văn phòng Ủy ban đã nỗ lực để đảm bảo công tác truyền thông của Ủy ban được đẩy mạnh, là đầu mối thông tin báo chí các buổi làm việc của Lãnh đạo Chính phủ với Ủy ban; của Ủy ban với các Bộ, ngành; tích cực phối hợp với các Tập đoàn, Tổng công ty trong việc xử lý, trả lời phỏng vấn các nội dung liên quan, công tác thông tin báo chí khác. Tính đến năm 2023, nhờ sự phối hợp của các Tập đoàn, Tổng công ty, Ủy ban đã ký kết hợp tác truyền thông với 3 cơ quan báo chí: Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo điện tử Chính phủ, qua đó tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông về các vấn đề mang tính thời sự, được dự luận quan tâm, góp phần quảng bá hình ảnh, vị thế, vai trò của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, trong 11 tháng đầu năm 2023, Văn phòng Ủy ban đã hoàn thành tốt các công việc được giao liên quan đến công tác kế toán tài chính và quản trị, đảm bảo kế hoạch, chất lượng, hiệu quả công việc. Văn phòng Ủy ban thường xuyên trao đổi công việc, thông tin với các Văn phòng thuộc Tập đoàn, Tổng công ty nhằm đảm bảo cho công tác quản lý, tổ chức kết nối thành hệ thống xuyên suốt, chuyển phát thông tin, truyền đạt chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban. Phối hợp với Văn phòng một số doanh nghiệp thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa… Văn phòng Ủy ban chú trọng tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và thống nhất trong công tác truyền thông giữa Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty trong việc xử lý khủng hoảng thông tin truyền thông cũng như đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban và các phương tiện truyền thông khác. Các Vụ chuyên môn và các doanh nghiệp kịp thời cung cấp thông tin, tích cực phối hợp với Văn phòng Ủy ban trong quá trình xử lý khủng hoảng thông tin đối với các doanh nghiệp do Vụ theo dõi, quản lý vốn.

Trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, lưu trữ tài liệu bí mật nhà nước và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cơ quan

TS. Nguyễn Thị Chinh – Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) thuyết trình tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Chinh – Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) đã thuyết trình về công tác bảo vệ tài liệu bí mật nhà nước. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được thông tin về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin tài liệu; giải pháp bảo vệ bí mật tổ chức, doanh nghiệp; quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước; nghiệp vụ văn thư – lưu trữ đối với tài liệu mật… Theo đó, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh quốc gia. Đặc biệt trong quá trình phát triển công nghệ thông tin mạnh mẽ như hiện nay, các thế lực thù địch, phản động ở trong và ngoài nước đã và đang lợi dụng triệt để internet để thu thập tin tức bí mật nhà nước; thông qua internet tấn công phá hoại cơ sở dữ liệu quan trọng trên mọi lĩnh vực, tuyên truyền thông tin phản động nhằm thực hiện ý đồ chống phá nhà nước.

Bảo vệ bí mật nhà nước không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan, người đứng đầu mà mỗi công chức, viên chức và người lao động cũng phải hiểu và nắm rõ. Theo TS. Nguyễn Thị Chinh, các cơ quan cần thường xuyên rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cung cấp thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện tốt công tác quản lý công chức, người lao động kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu suy thoái, bị tác động, lôi kéo, biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Ban hành quy chế về quản lý chặt chẽ tài liệu mật, quản lý việc in, sao, phát hành, phổ biến, thu hồi tài liệu mật; phát hiện và xử lý kịp thời theo quy định những trường hợp lộ bí mật nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, gắn trách nhiệm trực tiếp của Trưởng phòng và người đứng đầu khi để xảy ra hành vi vi phạm. Nâng cao ý thức, trách nhiệm công chức, viên chức và người lao động trong công tác bảo mật, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực được giao, không để lộ, mất thông tin, tài liệu mật.

Ông Trần Quang Dũng – Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) thuyết trình tại Hội nghị

Ông Trần Quang Dũng – Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Petrovietnam) trao đổi về công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cơ quan. Theo ông Trần Quang Dũng, văn hóa doanh nghiệp, cơ quan có những đặc trưng cụ thể riêng biệt, chi phối bởi tư duy, tầm nhìn, trí tuệ và đạo đức của người lãnh đạo và là sản phẩm của những người cùng làm trong một doanh nghiệp, cơ quan. Văn hoá doanh nghiệp, cơ quan giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất công việc mình làm. Từ đó, đồng tâm hiệp lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, cơ quan.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng là xây dựng thương hiệu của một doanh nghiệp. Đó là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp, có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa doanh nghiệp thì khó có thể đứng vững và tồn tại được, đặc biệt đối với các tập đoàn kinh tế lớn trong nền kinh tế thị trường, hội nhập và cạnh tranh. Ở Petrovietnam, văn hóa doanh nghiệp được cụ thể hóa bằng tính chuyên nghiệp, kết quả kinh doanh và bằng chính sự đóng góp của hơn 6 vạn người lao động. Ở mỗi đơn vị thành viên Petrovietnam, mỗi một quy ước về văn hóa doanh nghiệp dầu khí đều được đúc kết từ thực tiễn sản xuất kinh doanh. Những quy ước ấy đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: đạt doanh thu, lợi nhuận cao; doanh nghiệp phát triển bền vững; đời sống người lao động ổn định…

Bản sắc Văn hóa Dầu khí thể hiện tính hiện đại và nhân văn, được đúc kết thành các quan điểm: Trí tuệ đó là điểm tựa của sự phát triển; Chuyên nghiệp - tạo sự phát triển ổn định và bền vững; Hiện đại và hội nhập là cơ hội để xây dựng và phát triển cơ sở và đội ngũ khoa học công nghệ có trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng tiếp cận với trình độ Quốc tế; Nghĩa tình đó là chất keo gắn kết những người lao động; Truyền thống là niềm tự hào về thành quả của các thế hệ đã dày công tạo dựng, tôn trọng quá khứ, là sức mạnh đoàn kết để vượt qua thách thức.

Hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổng hợp, tài chính kế toán, quản trị công sở và công tác lễ tân, hậu cần

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến, chung sức, chung lòng của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty trong năm 2023 và trong cả giai đoạn kể từ khi Ủy ban thành lập đến nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy, để có được những thành tựu đó là nhờ sự chủ động, tính chuyên nghiệp, chất lượng hoạt động tham mưu, phục vụ ngày càng được nâng cao, đội ngũ cán bộ, công chức của Văn phòng luôn thể hiện sự nhiệt huyết, tận tụy, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, bất kể thời gian, đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, có nhiều ý kiến sáng tạo để hoàn thành tốt nhất công việc được giao. “Trong thời gian qua, các đơn vị thuộc Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban trong các mặt công tác, nhờ đó Văn phòng đã hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổng hợp, tài chính kế toán, quản trị công sở và công tác lễ tân, hậu cần, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của Ủy ban. Về phía các Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty, thay mặt Lãnh đạo Ủy ban, tôi ghi nhận những đóng góp của các đồng chí vì luôn đồng hành, sát cánh với Văn phòng Ủy ban từ những ngày đầu tiên, góp phần vào việc ổn định điều kiện làm việc, kịp thời tiếp nhận, truyền đạt ý kiến chỉ đạo, điều hành của Ủy ban đến doanh nghiệp” – Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Để Văn phòng Ủy ban và Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty có thể triển khai tốt công tác tham mưu lãnh đạo, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy đề nghị từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, người lao động trong khối văn phòng phải tự mình đánh giá, rút kinh nghiệm để phát huy những mặt tích cực và nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ của mình.

Cụ thể, Văn phòng Ủy ban cần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác Văn phòng, đặc biệt phải quán triệt nhận thức coi công tác Văn phòng là trách nhiệm chung của từng đơn vị mà đầu mối chính là Văn phòng Ủy ban. Tăng cường năng lực của lãnh đạo và chuyên viên trong công tác Văn phòng. Phối hợp với Văn phòng các Bộ, cơ quan Trung ương, Trung tâm Thông tin của Ủy ban, Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty triển khai tốt nội dung và mô hình Chính phủ điện tử; Xây dựng kế hoạch thông tin truyền thông năm 2024 liên quan đến các hoạt động của các Tập đoàn, Tổng công ty cần phải tuyên truyền. Trao đổi lập kế hoạch để tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban và các đoàn thể phối hợp, gắn kết cùng với các Tập đoàn, Tổng công ty trong công tác xã hội, công tác hỗ trợ những vùng khó khăn cũng như thực hiện hưởng ứng những lời kêu gọi hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị Trung ương phát động. Phối hợp với Công đoàn chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Văn phòng Ủy ban cần phát huy vai trò là đầu mối kết nối với Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp; phát huy sức mạnh tập thể của các Tập đoàn, Tổng công ty.

Bên cạnh đó, Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty cần thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp cho Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty theo kế hoạch công tác đã được phê duyệt của đơn vị mình và theo định hướng, mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu cuối năm của Ủy ban. Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông, đối ngoại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị văn phòng. Định kỳ hàng năm đề xuất luân phiên đăng cai phối hợp với Văn phòng Ủy ban tổ chức hội nghị công tác văn phòng nhân ngày truyền thống văn phòng, đây là dịp để những cán bộ làm công tác văn phòng giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm xây dựng hình ảnh khối các văn phòng chuyên nghiệp, hiện đại của Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty.

*Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Hồ Đức Thắng - Giám đốc Trung tâm Thông tin đóng góp ý kiến tại Hội nghị
Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đóng góp ý kiến tại Hội nghị
Bà Nguyễn Thị Hồng Liên – Chuyên viên Phòng Tổng hợp (Văn phòng Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines) đóng góp ý kiến tại Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

 

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này