Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam

03/11/2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 555/QĐ-UBQLV về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bắt đầu từ ngày 9/11/2013, Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, cho mọi người trong xã hội.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam trong cơ quan Ủy ban, qua đó thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, vai trò gương mẫu, tiên phong trong mỗi cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của Ủy ban. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác pháp luật, gắn với nhiệm vụ, hoạt động của Ủy ban và doanh nghiệp được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và gắn với nhiệm vụ chính trị của Ủy ban.

Chủ đề tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật của Ủy ban là Đổi mới, sáng tao, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ, Trung tâm Thông tin, các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu phối hợp với các đơn vị khác thuộc Ủy ban  tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng, đăng tải tin bài hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật nhân dịp kỉ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức hội nghị công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật của Ủy ban; đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế tại Ủy ban và các doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật gắn với từng bước chuyển đổi số tại Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty; tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật, quy định, chỉ đạo liên quan đến phổ biến giáo dục pháp luật với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ chinh trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trên cơ sở kế hoạch, các đơn vị thuộc Ủy ban chủ động lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ, chính trị được giao; lồng ghép hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Ủy ban hỗ trợ, tuyên truyền, các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

P.V

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này