Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đảng bộ cơ quan Ủy ban tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

26/08/2022

CMSC Trong các ngày 26 và 29/8, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Toàn cảnh Hội nghị diễn ra chiều 26/8

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Phó Chủ tịch Ủy ban, đồng chí Phạm Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và toàn thể đảng viên các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Ủy ban.

Chiều 26/8, Hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 21 “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 

Trong ngày 29/8, Chi ủy các Chi bộ sẽ chỉ đạo các đảng viên thảo luận, trao đổi tại Chi bộ về nội dung học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được các đồng chí báo cáo viên trình bày tại Hội nghị trực tuyến ngày 21-22/7/2022 và tại Hội nghị diễn ra chiều 26/8.

Sau khi thảo luận, trao đổi tại Chi bộ, toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ thực hiện viết báo cáo thu hoạch học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó nêu 01 nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình cần triển khai trong thời gian tới.

PV

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này