Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đảng bộ cơ quan Ủy ban tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

22/01/2024

CMSC Chiều 22/1, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban; đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Phó Chủ tịch Ủy ban; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban: Nguyễn Ngọc Cảnh và Đỗ Hữu Huy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Chi ủy viên và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết: Hội nghị diễn ra trong không khí cả nước đang tích cực khẩn trương thực hiện việc học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai tổ chức thực hiện và hoàn thành các mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng. Đảng bộ cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đang phấn đấu tiếp tục khẩn trương hơn nữa đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vào thực tiễn công tác của các cơ quan, đơn vị thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan Ủy ban.

Theo đồng chí Hồ Sỹ Hùng, năm 2023, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biễn phức tạp và khó lường, cùng với đó, tình hình biến đổi khí hậu tiếp tục cho thấy những dấu hiệu nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế nói chung và các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nói riêng. Trước tình hình đó, Đảng ủy cơ quan Ủy ban tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu, đề xuất các giải pháp để khắc phục khó khăn; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Ủy ban, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu khai mạc Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, đi vào nền nếp, đảm bảo chất lượng, thiết thực và hiệu quả hơn; thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật, đó là “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”, theo Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16/01/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. “Tôi đề nghị toàn thể các đồng chí đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm với sự nghiệp của Đảng và với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tiếp tục xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban trong sạch, vững mạnh đủ tầm đảm đương nhiệm vụ ngày càng khó khăn phức tạp theo yêu cầu mà Đảng và Chính phủ giao phó. Đề nghị toàn thể các đồng chí tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt chức trách của mình; tham gia đầy đủ, nghiêm túc nội dung theo chương trình Hội nghị, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện Báo cáo tổng kết và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 năm của Đảng bộ cơ quan Ủy ban” – đồng chí Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Phó Chủ tịch Ủy ban cho biết: Năm 2023, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Ủy ban để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu và các đơn vị, tổ chức liên quan, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đề ra; báo cáo Thủ tướng về Đề án Chiến lược tổng thể đầu tư phát triển các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu. Định kỳ hàng tháng, quý báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; Định kỳ hàng tháng, quý báo cáo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo phục vụ họp thường kỳ Chính phủ hàng tháng; Hoàn thiện các báo cáo tổng hợp chung của Ủy ban và các doanh nghiệp theo yêu cầu của các Bộ, cơ quan.

Từ đó, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, tiền lương, thi đua khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương; xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; thực hiện tốt công tác pháp chế, kiểm soát nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ và công tác an sinh xã hội. Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ủy ban tiếp tục phối hợp với Ban cán sự Đảng chỉ đạo các cấp ủy đảng thường xuyên tổ chức, triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ giúp cho tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, Đảng ủy Ủy ban và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác định hướng tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023 như Hướng dẫn số 83-HD/BTGTW ngày 05/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về "Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023" và định hướng tuyên truyền tháng 02/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, đặc biệt tập trung tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2023) và ngày thành lập, ngày truyền thống của các đảng bộ, các ngành trong các cơ quan Trung ương. Tuyên truyền các nội dung tiến tới kỷ niệm 5 năm thành lập Ủy ban.

Đảng ủy cơ quan Ủy ban tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đã tổ chức hoạt động về nguồn kết hợp tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930) tại khu di tích lịch sử K9 Ba Vì, Hà Nội với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Các Chi bộ cũng đã chủ động tổ chức sinh hoạt chuyên đền gắn với các hoạt động về nguồn và kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động về nguồn với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Đồng chí Đặng Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ trình bày Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Ủy ban

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan Ủy ban và các cấp ủy trực thuộc luôn đặt công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trọng tâm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên. Trong công tác tuyên giáo, Đảng ủy cơ quan Ủy ban tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các văn bản, quy định mới, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng; tổ chức học tập, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Trung ương tổ chức.

Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Đảng bộ

Đồng chí Lê Long – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Long – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhận định: Năm 2023, về công tác phối hợp với các đơn vị trực thuộc Ủy ban trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Vụ Tổ chức cán bộ đã nhận được sự phối hợp nhiệt tình, đầy tinh thần trách nhiệm từ các Vụ chuyên môn, Văn phòng và Trung tâm Thông tin. Theo đồng chí Lê Long, những đảng viên tại Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nói riêng, và toàn thể đảng viên tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ủy ban đều có lập trường vững vàng; tình hình tư tưởng chính trị ổn định, tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; đa số đảng viên đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, gương mẫu về đạo đức lối sống, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức phấn đấu vươn lên, là tấm gương sáng cho quần chúng học tập, noi theo; nêu cao ý thức tự giác, tính cộng đồng trách nhiệm của mỗi đảng viên trong xây dựng và bảo vệ Đảng.

Đồng chí Lê Long nhấn mạnh: Công tác cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên của Vụ Tổ chức cán bộ. Bố trí và sử dụng cán bộ là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, là yếu tố cơ bản để xem xét, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác cán bộ của cơ quan chức năng và cấp ủy quản lý trực tiếp cán bộ. Bố trí, sử dụng cán bộ đúng và hiệu quả không chỉ đòi hỏi tính nguyên tắc mà còn phải linh hoạt và khéo léo. Hiện nay, trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Ủy ban, do khối lượng công việc ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp, trong khi biên chế tại các đơn vị còn thiếu. Do đó, đồng chí Lê Long đưa ra những kiến nghị, đề xuất liên quan tới công tác biên chế, tiếp nhận, tuyển dụng và đào tạo cán bộ, công chức, viên chức…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp tham luận tại Hội nghị

Đóng góp tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cho biết: Xác định rõ vai trò của tổ chức Đảng trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong năm 2023 và những năm trước đó, Chi bộ Vụ Tổng hợp luôn ý thức quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, được Lãnh đạo Ủy ban và các cơ quan Trung ương ghi nhận, như: Triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về mô hình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương; xây dựng báo cáo chính trị của Ủy ban…

Bên cạnh đó, Chi bộ Vụ Tổng hợp luôn coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, kịp thời triển khai nghị quyết của cấp ủy cấp trên, quán triệt thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đề ra. Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, toàn thể đảng viên trong Chi bộ Vụ Tổng hợp luôn duy trì tốt phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc. Chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Bình nhấn mạnh: Mỗi đảng viên cần luôn có ý thức nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành động của bản thân. Đồng thời, mỗi đảng viên cần xác định bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng sự đoàn kết trong nội bộ của tổ chức Đảng. Bên cạnh đó, mỗi đảng viên cần có thái độ thẳng thắn, trung thực trong công tác góp ý, xây dựng, chân tình, cởi mở, giúp đỡ các đảng viên và đồng nghiệp trong tổ chức. Ngoài ra, mỗi đảng viên cần không ngừng học tập, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu của công việc. Trong công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy Vụ Tổng hợp cũng đề ra giải pháp, gương mẫu trong mọi việc làm, hành động, không tự mãn trước những thành tích đạt được, không phàn nàn trước những khó khăn...

Tiếp tục duy trì hiệu quả phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhận định: Năm 2023, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, cụ thể: một số quốc gia có dấu hiệu rơi vào suy thoái kinh tế; lạm phát cao; chính sách tiền tệ được thắt chặt; giá dầu biến động; rủi ro tăng cao tại thị trường tài chính, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp ở nhiều quốc gia; đà suy giảm kinh tế từ những năm trước do ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19. Những điều trên tiếp tục tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế trong nước và mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống dân sinh, trong đó có các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu. “Trong bối cảnh đó, Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty đã nỗ lực cao, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, đem lại nhiều kết quả khả quan và nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các Tập đoàn, Tổng công ty tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước, góp phần bảo đảm cho các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển cho các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội” – đồng chí Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Theo đánh giá của đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, năm 2023, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Ủy ban đã có những đổi mới trong hoạt động, đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng được ghi nhận. Trong năm qua, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp tốt với Ban cán sự Đảng Ủy ban trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, tập trung dân chủ. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh cũng đánh giá cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ, từ đó, phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Việc duy trì nền nếp sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ gắn với chuyên môn, hình thức tổ chức thích hợp, thời gian hợp lý sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh nhận xét: Công tác phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban vẫn luôn được duy trì hiệu quả, linh hoạt và nhịp nhàng, đảm bảo tiến độ của công việc và nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao kết quả trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, công tác phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban. Theo đồng chí Nguyễn Đức Minh, năm 2023, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực, được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận, được dư luận xã hội ủng hộ. Trong kết quả chung đó, Đảng ủy cơ quan Ủy ban đã đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, công tác bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ lãnh đạo được thực hiện bài bản, dân chủ, khách quan, công tâm, lựa chọn đúng người có đủ phẩm chất, năng lực theo tiêu chuẩn quy định.

Nhật Quang

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này