Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam: Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Sáng tạo

12/05/2020

CMSC Ngày 12/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chủ đề: “Phát huy truyền thống Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Sáng tạo; tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phát triển bền vững”.

Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam cũng là Đảng bộ cơ sở đầu tiên trong số các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện một số Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban...; cùng các đại biểu là Đảng viên thuộc Đảng bộ Vinafor.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Trình này Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Phí Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinafor cho biết: Đảng bộ Vinafor là Đảng bộ cơ sở, trước đây trực thuộc Đảng bộ Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; từ tháng 12/2019 được chuyển về trực thuộc Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng chí Phí Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Về công tác chuyên môn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị (trước đây là Hội đồng thành viên), Ban điều hành Tổng công ty đã hoàn thành tốt hai nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong giai đoạn này, đó là hoàn thành công tác cổ phần hóa và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổng doanh thu của công ty mẹ Vinafor (các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) lần lượt đạt 1.467 tỷ động, 1.830 tỷ đồng, 1.204 tỷ đồng, 1.752 tỷ đồng, 1.484 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 159 tỷ đồng, 561 tỷ đồng, 388 tỷ đồng, 854 tỷ đồng, 733 tỷ đồng. Tổng công ty tăng cường chỉ đạo hoạt động công tác lâm nghiệp, đặc biệt quan tâm và nâng cao hiệu quả đến công tác trồng; chăm sóc quản lý bảo vệ rừng; công tác giống lâm nghiệp; công tác cắm mốc đo đạc đất đai; chỉ đạo xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và xây dựng quy chế quản lý lâm nghiệp.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, Đảng ủy và Hội đồng thành viên Vinafor đã chủ động báo cáo Chính phủ và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn để thực hiện cổ phần hóa. Vinafor chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 1/9/2016, hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 3/2/2020.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng công ty, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra; luôn có sự phối hợp tốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ và các Chi bộ, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên đều được triển khai kịp thời, có hiệu quả.

Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Chi bộ liên quan đến việc lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát để các Chi bộ làm căn cứ triển khai và tổ chức thực hiện.

Hàng tháng, Đảng ủy Tổng công ty, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc đều tổ chức họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước và đề ra Nghị quyết để triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng sau. Tại các cuộc họp Đảng ủy Tổng công ty, ngoài việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị còn thông báo tình hình hoạt động của Tổng công ty để các đồng chí Đảng ủy viên nắm bắt và có hướng chỉ đạo. Các nội dung liên quan đến định hướng hoạt động của Tổng công ty đều được Đảng ủy bàn bạc, thống nhất trước khi triển khai thực hiện.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và các chi bộ

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Vinafor đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong điều kiện khó khăn chung của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, thời tiết biến đổi khí hậu bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tổng công ty, nhất là các đơn vị lâm nghiệp song Đảng ủy Tổng công ty đã luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành để chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại các đơn vị nên kết quả hàng năm đều vượt các chỉ tiêu kế hoạch do Chủ sở hữu và Đại hội cổ đông đề ra.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Lợi nhuận và cổ tức đạt cao, nộp ngân sách đầy đủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đời sống việc làm của hơn một vạn người lao động được đảm bảo và nâng cao; tăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khẳng định vị thế và thương hiệu của Tổng công ty trên thị trường trong nước và quốc tế. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất, là nhân tố quan trọng tạo nên thành công của nhiệm kỳ.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Hồ Sỹ Hùng thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội; đồng thời, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đại hội thảo luận, góp phần làm rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp, từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

Theo đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Vinafor cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh; tăng cường ứng dựng khoa học, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất rừng trồng, tạo nguồn nguyên liệu có chất lượng cho ngành chế biến gỗ, mang lại giá trị gia tăng cao; tiếp tục nghiên cứu áp dụng những mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến trên thế giới vào quản trị, điều hành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Vinafor cần tăng cường xây dựng và tạo nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu phát triển của Tổng công ty trong những năm tới; triển khai xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2026; tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về tìm kiếm, mở rộng thị trường và xúc tiến thương mại, tập trung nghiên cứu, nắm chắc những thay đổi trong quan hệ thương mại quốc tế hậu đại dịch Covid-19. Vinafor cũng cần chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương mong muốn Đảng bộ Vinafor nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện tốt công tác Đảng song song với hoàn thành các nhiệm vụ chính trị; duy trì tinh thần đoàn kết nội bộ; xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Ban lãnh đạo của Tổng công ty; sau Đại hội sẽ hoàn thành hồ sơ Đại hội, đi kèm hồ sơ nhân sự theo đúng quy định.

Đảng viên Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam bỏ phiếu, bầu Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau thời gian khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 11 đồng chí. Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Phí Mạnh Cường cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận những ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhật Quang

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này