Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đảng ủy VEC tổ chức sơ kết công tác Đảng quý I năm 2021

27/04/2021

00:00/

Chiều 26/4, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng; đồng chí Hoàng Minh Thoại - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong Quý I, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo ổn định công tác tổ chức, kiện toàn các vị trí lãnh đạo cấp cao của đơn vị; chỉ đạo rà soát, sửa đổi các quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định hiện hành.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung vào nhiệm vụ xuyên suốt là công tác hành lang pháp lý về tái cơ cấu tài chính 5 dự án của Tổng công ty, thủ tục giải quyết nguồn vốn đối với các dự án đang triển khai; triển khai khắc phục các tồn tại theo kết luận thanh tra, kiểm toán, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; chỉ đạo công tác quyết toán các dự án hoàn thành, khắc phục sự cố tai nạn hàng hải xảy ra tại Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành…

Theo đồng chí Trương Việt Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VEC, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quý II và thời gian tới của Tổng công ty là tiếp tục tập trung tái cơ cấu tài chính 5 dự án do VEC làm chủ đầu tư

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện nội dung thứ 4 của đại hội các cấp trong Đảng bộ VEC; thực hiện tổng kết công tác đảng, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2020; xây dựng chương trình, kế hoạch và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Trong quý II, Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ GTVT và các cơ quan có thẩm quyền triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được các cơ quan chức năng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra…

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng quý II/2021 là hoàn thành công tác đại hội các cấp trong Đảng bộ VEC, nhiệm kỳ 2020-2022 và nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cấp ủy tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên tại đơn vị; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, quy định của đảng ủy các cấp đến cán bộ, đảng viên, người lao động; tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên tại nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW, tích cực tham gia các phong trào xã hội tại địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong giai đoạn hiện nay; duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và HĐQT, Ban Tổng giám đốc, nhất là công tác tổ chức, cán bộ. Duy trì thực hiện nền nếp và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; giữ vững và phát huy tập trung dân chủ trong sinh hoạt, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thường xuyên làm tốt đấu tranh tự phê bình và phê bình; giữ gìn đoàn kết nội bộ; nâng cao vai trò của quần chúng và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. 

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế và theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng, chú trọng công tác giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc, công tác quản lý đảng viên, việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, lối sống.

Trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm chỉ đạo, xem việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động mọi mặt của Tổng công ty. Đồng thời, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã từng bước góp phần chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, từ đó chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên được nâng lên, đi vào thực chất, có chiều hướng tích cực và được lan tỏa trong toàn Đảng bộ.
Đồng chí Nguyễn Văn Nhi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc VEC cho biết, số lượng cơ sở đảng và đảng viên Tổng công ty được biểu dương khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn quá khiêm tốn

Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, chính quyền, đoàn thể và chi bộ cơ bản thực hiện tốt. Nội dung triển khai, đăng ký học tập cụ thể, rõ ràng theo từng đối tượng, từ đó khắc phục việc đăng ký học tập chung chung, rập khuôn, máy móc của đảng viên và được đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Hàng năm, Đảng bộ Tổng công ty đều xây dựng các chủ đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Năm 2016, chủ đề “Đoàn kết, quyết liệt, hiệu quả, Đảng bộ đạt “trong sạch, vững mạnh” năm 2016”; năm 2017, chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh năm 2017”; năm 2018, chủ đề “Trung thành, trung thực, đoàn kết, tận tụy, kỷ cương và nêu gương”; năm 2019, chủ đề “Dân chủ, kỷ cương, nêu gương, đoàn kết”; năm 2020, chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương và nêu gương”.

Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương của Người theo chủ đề hàng năm đều được các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung đăng ký có trọng tâm, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, đảm bảo 100% đảng viên có bản đăng ký cá nhân.

Để đảm bảo việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, hàng năm khi xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đều đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Các chi bộ thường xuyên đưa chương trình kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo kế hoạch kiểm tra đã đề ra.

Thời gian tới Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Tổng công ty bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là khích lệ tinh thần tự giác, chủ động nghiên cứu nắm vững tư tưởng của Người để có thể vận dụng linh hoạt trong cuộc sống hằng ngày.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bên cạnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết và tính chấp hành trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên Tổng công ty thời gian qua đã nhấn mạnh Tổng công ty cần tiếp tục duy trì sự đoàn kết, phối kết hợp trong công việc trên cơ sở phát huy kết quả đạt được của quý I để tạo đà hoàn thành nhiệm vụ các quý tiếp theo và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp biểu dương kết quả Đảng bộ VEC đã đạt được trong quý I/2021

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiển cũng đưa ra ý kiến Đảng bộ Tổng công ty cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 trên 3 mảng lớn. Cụ thể, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Tổng công ty là tiếp tục bám sát các cơ quan có thẩm quyền để triển khai công tác tái cơ cấu các nguồn vốn đầu tư 5 dự án của Tổng công ty theo Quyết định số 2072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, chủ động chuẩn bị ngay các thủ tục triển khai tiếp theo khi phương án được thông qua để giải phóng nguồn vốn các dự án của Tổng công ty. Triển khai thực hiện các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tham gia tích cực với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong đề xuất xây dựng mô hình hoạt động phù hợp cho Tổng công ty.

Đối với kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021, ngoài các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể, đồng chí Nguyễn Hồng Hiển cũng lưu ý Tổng công ty cần tập trung triển khai dứt điểm các vấn đề Đảng, Chính phủ quan tâm như đầu tư lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) trên các tuyến cao tốc Tổng công ty quản lý…Về công tác xây dựng Đảng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Tổng công ty trong quý II là triển khai tốt nội dung thứ 4 của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gắn công tác Đại hội với công tác tổ chức cán bộ: nhất thể hóa chức danh lãnh đạo đảng, chính quyền.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Phạm Hồng Quang - Tổng giám đốc VEC đã được Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ VEC, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Trương Việt Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VEC trao Quyết định của Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ định đồng chí Phạm Hồng Quang – Tổng giám đốc VEC tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ VEC, nhiệm kỳ 2020-2025

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của bộ Chính trị, Chi bộ Văn phòng và đồng chí Nguyễn Đăng Tuyên – Phó Bí thư Chi bộ đã được Đảng bộ Tổng công ty tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VEC quý I/2021 cũng đã tổ chức lấy ý kiến và thống nhất thông qua: Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ VEC và Kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

P.V

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này