Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ký kết Quy chế phối hợp

15/06/2023

CMSC Chiều 15/6, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan.

Tham dự lễ ký kết, về phía Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban; đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban; đồng chí Đỗ Hữu Huy - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban và đại diện lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Long – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Đảng ủy Khối. Dự và chứng kiến lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo nội dung quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung phối hợp công tác nhằm giúp hai bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hai bên phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đại diện chủ sở hữu nhà nước và có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Việc phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng Ủy ban và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương căn cứ vào Điều lệ Đảng, các quy định, của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, hướng dẫn, điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên được Đảng và Nhà nước quy định. Quá trình phối hợp đảm bảo công khai, minh bạch, tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi bên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chia sẻ: Ngay sau khi Ban Cán sự Đảng Ủy ban được thành lập vào tháng 3/2019, Ban Cán sự Đảng Ủy ban và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan vào ngày 11/4/2019. Trong thời gian qua, với sự phối hợp hài hòa, hiệu quả giữa hai cơ quan, các nội dung chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

“Trên cơ sở thông nhất giữa hai cơ quan, Ban cán sự Đảng Ủy ban và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp thay thế Quy chế cũ ban hành năm 2019. Đây là sự kiện ghi dấu cho sự hợp tác bền chặt, hiệu quả, thiết thực giữa hai cơ quan” – đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đánh giá.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, qua Quy chế phối hợp này, Ban Cán sự đảng Ủy ban và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục đồng hành trong công tác phối hợp quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương đến các cấp ủy trực thuộc và cán bộ lãnh đạo chủ chốt doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ; chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện. Chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty trong xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình đầu tư phát triển doanh nghiệp; công tác tổ chức và cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá: Qua hơn 4 năm thực hiện, công tác phối hợp của hai cơ quan ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả. Hai cơ quan đã chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả trong việc quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng một số chủ trương, chính sách của Đảng đối với doanh nghiệp nhà nước; về mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước; Đảng ủy Khối đã tham gia đánh giá, tổng kết việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về “Thành lập Cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp”. Phối hợp có hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là phối hợp trong thực hiện công tác cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Phối hợp, trao cung cấp cho nhau nhiều thông tin, tài liệu, báo cáo, văn bản quan trọng, đổi, tạo điều kiện để hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp, mối quan hệ giữa hai cơ quan được gần gũi, gắn bó; qua đó, khẳng định nhu cầu phối hợp giữa hai cơ quan là khách quan, cần thiết. Đến thời điểm này, các đơn vị tham mưu của hai cơ quan đã hoàn tất các thủ tục để thực hiện ký kết Quy chế phối hợp” – đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh.

Tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thực hiện nghi thức ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan.

Nhật Quang

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này