Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Chi bộ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ sinh hoạt chuyên đề nhân Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

21/05/2022

CMSC Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng), Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) phối hợp cùng Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng và Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề, về phía Đảng bộ cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, có đồng chí Đặng Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ; đồng chí Đỗ Duy Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan; đồng chí Văn Trọng Duẩn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ; các đồng chí Chi ủy viên, đảng viên là cán bộ, công chức, người lao động của Vụ và Trưởng ban Kiểm soát, Kiểm soát viên các doanh nghiệp nhà nước 100% vốn nhà nước do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đang tham gia sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ.

Về phía Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng, có đồng chí Nguyễn Kiên Cường - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng. Về phía Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng, có đồng chí Đoàn Trọng Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra, còn có các các đồng chí lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc, đảng viên thuộc chi bộ Sở Ngoại vụ và Đảng bộ Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.

Cụ thể hóa công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Đặng Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ khẳng định: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Cao Bằng là vùng đất linh thiêng, giàu truyền thống yêu nước, nhân dân Cao Bằng đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử, bảo vệ, chở che cách mạng và Bác Hồ trong những ngày đầu của cuộc cách mạng và những năm tháng kháng chiến khó khăn, gian khổ để lãnh đạo thành công cuộc giải phóng giành độc lập dân tộc.

Đồng chí Đặng Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt chuyên đề

Theo đồng chí Đặng Thu Thủy, những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nề nếp, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ việc học tập và làm theo Bác, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức vào thời điểm hết sức ý nghĩa, kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên phủ, 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ để thống nhất cao về nhận thức, từ đó sớm đưa các nội dung vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị phát triển, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Giải pháp tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu được nghe phần trình bày tham luận của đại diện cấp ủy 3 đơn vị. Thay mặt Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp), đồng chí Vũ Quang Tuấn - Chi ủy viên Chi bộ đã trình bày Chuyên đề về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Ủy ban”. Ngoài nội dung giới thiệu sơ lược thông tin về Chi bộ, chuyên đề thể hiện những tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; những nội dung tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ và một số giải pháp tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên chi bộ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thông qua chuyên đề, cũng thể hiện nhiều câu chuyện về học tập và làm theo Bác từ những điều bình dị nhất, từ những hoạt động cụ thể hàng ngày, nhất là trong vấn đề tiên phong, gương mẫu.

Đồng chí Vũ Quang Tuấn - Chi ủy viên Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Các đồng chí Lô Minh Tuyên - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý Cửa khẩu Sóc Giang đại diện Đảng bộ Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng và đồng chí Triệu Thị Kiều Dung - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng cũng tham gia tham luận về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác và chủ đề năm 2022.

Đồng chí Lô Minh Tuyên - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý Cửa khẩu Sóc Giang trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản. Ngay từ khi thành lập Đảng, Đảng ta đã khẳng định tính chất tiên phong của Đảng và điều này đã được khẳng định trong Điều lệ Đảng: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng.

Đồng chí Triệu Thị Kiều Dung – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng trình bày tham luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Đại hội IV của Đảng, trong Báo cáo về xây dựng Đảng, Đảng ta bắt đầu đặt ra vấn đề phải rèn luyện tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và điều này đã được khẳng định trong phương châm thứ hai về xây dựng Đảng. Từ Đại hội V đến Đại hội XII của Đảng, Đảng ta tiếp tục khẳng định, yêu cầu và đề ra nhiều giải pháp trong đó, có giải pháp: “phát huy tính tiền phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Ðại hội XIII của Ðảng đã khẳng định: “Ðảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan toả, thúc đẩy các phong trào cách mạng. Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Ðảng trước nhân dân”.

Đồng chí Đoàn Trọng Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng tham gia trao đổi, thảo luận về nhận thức nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các tham luận cũng trình bày và đưa ra một số giải pháp tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo đó, mỗi đảng viên cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về tính tiên phong, gương mẫu; đồng thời, cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và XIII. Ngoài ra, mỗi tổ chức đảng cần tạo môi trường, động lực để cán bộ, đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu; phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có hình thức khen thưởng và xử lý nghiêm các vi phạm trong vấn đề nêu gương.

Đồng chí Nguyễn Kiên Cường - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng tham gia trao đổi, thảo luận về nhận thức nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí Đoàn Trọng Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng; Nguyễn Kiên Cường - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng quán triệt các nội dung về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Cao Bằng gắn với chuyên đề năm 2022 cùng một số ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị góp phần làm sâu sắc hơn về ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Kiểm soát viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tham gia trao đổi, thảo luận về nhận thức nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các đồng chí tham dự cũng dành thời gian để trao đổi, thảo luận cởi mở về nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn trong sinh hoạt đảng; chia sẻ những câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh để rút ra các bài học hết sức sâu sắc như: Học Bác về sự đoàn kết; học Bác về tinh thần tự học, tự nghiên cứu; học Bác về quý trọng thời gian; học Bác về phong cách làm việc; học Bác về phong cách diễn đạt; học Bác về phong cách tiết kiệm.

Hoàn thiện lý luận và thực tiễn, phát huy vai trò tham mưu cho lãnh đạo cơ quan

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Đặng Thu Thủy nhận định: Chương trình phối hợp giao lưu sinh hoạt chuyên đề giữa ba đơn vị tại tỉnh Cao Bằng lần này là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và ý nghĩa, cũng là cơ hội để các đồng chí đảng viên của Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ được nắm bắt, có thêm nhiều thông tin hữu ích về công tác hoạt động thực tiễn tại địa phương và doanh nghiệp, góp phần phát huy vai trò tham mưu giúp lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong công tác đảng cũng như công tác chuyên môn chính trị của đơn vị.

Đồng chí Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ cũng bày tỏ sự cảm ơn tới Đảng bộ Ban quản lý khu kinh tế, Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng cùng các đơn vị, cá nhân có liên quan đã phối hợp, hỗ trợ góp phần tổ chức thành công Chương trình. Đồng thời, đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh trong đó có Ban Quản lý khu kinh tế và Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng tiếp tục dành thêm nhiều sự quan tâm đối với hoạt động phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn làm đại diện chủ sở hữu đóng trên địa bàn tỉnh, tiếp tục phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, góp phần đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Cao Bằng nói riêng và đất nước nói chung.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, trước khi tổ chức chương trình hội nghị sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên 3 chi bộ, đảng bộ đã tiến hành làm lễ dâng hương, báo công dâng Bác tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; sau chương trình Hội nghị đoàn đã vào khu di tích Hang Cốc Bó, núi Các Mác, suối Lê Nin, dâng hương tại Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Kim Đồng, Người đội trưởng Đội Nhi đồng cứu quốc đầu tiên của Việt Nam (Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay) nằm dưới chân núi Tèo Lài, thuộc làng Nà Mạ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ và Đảng bộ Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng, Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ làm nhà cho người nghèo tại 2 xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang và xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, tổng trị giá là 300 triệu đồng

Cùng với đó, nhằm phát huy truyền thống cách mạng, công tác an sinh xã hội, chung tay góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện để một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ổn định đời sống, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, cùng ngày, Chi bộ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ và Đảng bộ Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng, Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ làm nhà cho người nghèo tại 2 xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang và xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, tổng trị giá là 300 triệu đồng (trong đó 240 triệu do đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tai doanh nghiệp, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng hỗ trợ và 60 triệu do Chi uỷ Vụ Pháp chế, Kiểm soát nội bộ vận động, hỗ trợ). Trìn

*Một số hình ảnh tại chương trình:

Đoàn đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương báo công dâng Bác tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu thăm khu di tích Hang Cốc Bó
Đoàn đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Kim Đồng
Đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ Nhi đồng cứu quốc

Nhật Quang

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này