Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Chi bộ Vụ Nông nghiệp tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm

01/12/2022

Ngày 30/11, Chi bộ Vụ Nông nghiệp đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Chi bộ Vụ Nông nghiệp cũng là chi bộ được Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội các chi bộ còn lại trong Đảng bộ cơ quan Ủy ban.

Đồng chí Nguyễn Quế Dương – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Quế Dương – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp cho biết: Mặc dù là Chi bộ mới được thành lập nhưng cấp ủy và các đảng viên Chi bộ Vụ Nông nghiệp đã rất tích cực, chủ động trong công tác Đảng và công tác chuyên môn nhằm từng bước kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban và Đảng ủy cơ quan Ủy ban giao.

Những yếu tố quan trọng giúp Chi bộ Vụ Nông nghiệp hoàn thành các nhiệm vụ được giao là sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, sự gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Cấp uỷ và sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cán bộ, Đảng viên” – đồng chí Nguyễn Quế Dương đánh giá.

Theo đồng chí Bí thư Chi bộ Vụ Nông nghiệp, Đại hội nghiên cứu, thảo luận để thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, sát với thực tiễn, thông qua đó nâng cao chất lượng công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 – 2025. Bên cạnh đó, Đại hội còn có trách nhiệm xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có tinh thần trách nhiệm, có tâm huyết và mong muốn cống hiến để bầu vào các chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới.

“Để làm tốt nhiệm vụ trên, mỗi Đại biểu phải nêu cao tính Đảng, làm việc với tinh thần trách nhiệm, trung thực, thẳng thắn, tiếp thu Nghị quyết Đại hội với tất cả nhiệt tình, với tinh thần mới, khí thế mới và quyết tâm mới. Chúng ta cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành hành động thiết thực, hướng tới những thắng lợi mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp” – đồng chí Nguyễn Quế Dương nhấn mạnh.

Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Hoàng Kim Duy – Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp cho biết: Chi bộ Vụ Nông nghiệp đã chủ động nghiên cứu xây dựng mới, sửa đổi các Đề án, quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ…, để trình Lãnh đạo Ủy ban ký ban hành, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trong hoạt động chuyên môn, từ khi được thành lập đến nay, Chi bộ Vụ Nông nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với công chức, đảng viên của Vụ xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch công tác hàng năm của Vụ; phân giao nhiệm vụ cho công chức Vụ phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực chuyên môn từng cá nhân.

Vụ Nông nghiệp đã tham mưu lãnh đạo Ủy ban và triển khai đầy đủ nhiệm vụ của cơ quan đại diện đối với 5 doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty lương thực miền nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và Tổng công ty Cà phê Việt Nam. Đồng thời, Vụ Nông nghiệp cũng chủ động và kịp thời tham mưu, có các văn bản triển khai thực hiện các quy định pháp luật mới, như Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 140/20202/NĐ-CP, Thông tư 36/2021/TT-BTC, Nghị định 67/2021/NĐ-CP, Quyết định 22/2021/QĐ-TTg; rà soát, hoàn thiện điều lệ, quy chế của các doanh nghiệp.

Đặc biệt, Vụ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban có nhiều biện pháp tích cực xử lý các công việc dở dang của 5 doanh nghiệp từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển giao về Ủy ban. Đến nay, cơ bản giải quyết có kết quả tốt các công việc dở dang là các công việc đã kéo dài từ trước, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, có tính chất phức tạp, cần xử lý thận trọng. Trong năm 2021, Ủy ban đã tổ chức triển khai hoàn thành việc quyết toán cổ phần hóa Tập đoàn và rà soát, lập Biên bản, lập hồ sơ bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần với 20 Công ty TNHH một thành viên do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ và 4 đơn vị sự nghiệp cổ phần hóa cùng Công ty mẹ với khối lượng công việc và hồ sơ tài liệu rất lớn, với tổng vốn và tài sản lên tới gần 80.000 tỷ đồng, trên 85.000 lao động và trên 200.000 ha đất đai đang quản lý, sử dụng trong nước và trên 100.000 ha đất đai đang quản lý, sử dụng tại Lào và Campuchia. Đây là doanh nghiệp đầu tiên thuộc Ủy ban đã hoàn thành tất cả quy trình cổ phần hóa theo đúng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Vụ Nông nghiệp đã tích cực chủ động chỉ đạo, phối hợp 5 doanh nghiệp tiến hành rà soát, báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn của các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nhất là trong tình hình dịch covid phức tạp ảnh hưởng nhiều đến tiến độ xử lý, sắp xếp và sẽ được tăng cường trong năm các năm 2020, 2021, 2022. Thường xuyên đôn đốc doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc và kịp thời chế độ báo cáo theo quy định và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chủ động kiểm tra, rà soát, đánh giá, báo cáo kịp thời tiến độ, kết quả, cũng như vướng mắc khó khăn trong công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp nói chung và sắp xếp công ty nông lâm nghiệp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP nói riêng. Từ đó, đề xuất các giải pháp từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã dành thời gian cho các Đảng viên trong Chi bộ Vụ Nông nghiệp tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đóng góp ý kiến với tư cách là Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Nông nghiệp, đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá: Trong công tác phối hợp giữa Cấp ủy Chi bộ với Lãnh đạo Vụ, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Cấp ủy Chi bộ luôn có sự phối hợp tốt với tập thể Lãnh đạo Vụ và các công chức, cán bộ biệt phái của Vụ trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong các năm  2020, 2021, 2022.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ luôn chỉ đạo các đảng viên bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Ủy ban để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp thuộc Vụ Nông nghiệp thời gian qua đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Ủy ban quan tâm, sâu sát, có định hướng, kế hoạch cụ thể và ban hành các chế độ, chính sách kịp thời để tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban hoàn thành nhiệm vụ đề ra đối với công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp và công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Đảng ủy cơ quan Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các đồng chí Đảng viên và cán bộ Vụ Nông nghiệp đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn cũng công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn chia sẻ những khó khăn của Chi bộ Vụ Nông nghiệp trong vấn đề số lượng biên chế trong khi khối lượng công việc lớn, nhiều công việc mới và khó khăn, nhạy cảm, nhiều nhiệm vụ đột xuất đòi hỏi vừa khẩn trương, vừa phải tích cực đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn cũng đưa ra những gợi mở và đề xuất chỉnh sửa phương hướng mục tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Theo đó, Chi bộ Vụ Nông nghiệp cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo của Chi ủy, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ về chuyên môn và công tác Đảng.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Nông nghiệp nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Quế Dương – Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Kim Duy – Phó Vụ trưởng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh bỏ lá phiếu đầu tiên
Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh và ông Nguyễn Cảnh Toàn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban) tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ
Đồng chí Nguyễn Quế Dương – Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Kim Duy – Phó Bí thư Chi bộ và toàn thể đảng viên, công chức Vụ Nông nghiệp

Nhật Quang

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này