Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Chi bộ Vụ Tổng hợp: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển

01/06/2020

CMSC Sáng 1/6, tại Trụ sở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chi bộ Vụ Tổng hợp đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Dự Đại hội có đồng chí Đặng Thu Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ; đồng chí Hoàng Minh Thoại - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Đỗ Duy Hưng – cán bộ chuyên trách Văn phòng Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Về phía Chi bộ Vụ Tổng hợp, có đồng chí Phạm Tuấn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng, cùng toàn thể đại biểu là Đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Tổng hợp.

Chi bộ Vụ Tổng hợp được thành lập từ tháng 2/2019 theo Quyết định số 20-QĐ-ĐUUBQLV ngày 27/02/2019 của Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, với 6 Đảng viên. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng Đảng viên Chi bộ đã tăng lên là 10 đồng chí.

Đồng chí Phạm Tuấn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Tuấn Anh cho biết, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ, đánh giá những kết quả của Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2022 để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Với niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi Đảng viên trong Chi bộ, cùng phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, ý chí quyết tâm xây dựng Chi bộ Vụ Tổng hợp trong sạch, vững mạnh, đồng chí Phạm Tuấn Anh đề nghị các đại biểu nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thu Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2020,

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2020, đồng chí Nguyễn Thu Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cho biết, với tinh thần chủ động, sáng tạo và tính độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, Đảng viên gắn với sự phối hợp đồng bộ giữa các Vụ, đơn vị trong Ủy ban, trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, Chi bộ Vụ Tổng hợp đã lãnh đạo, động viên Đảng viên đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng và tiến độ nhiều nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Ủy ban về tổng hợp công tác quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Vụ Tổng hợp đã chủ trì xây dựngcác báo cáo tổng hợp quan trọng của Ủy ban trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính... Vụ Tổng hợp đã xử lý các công việc liên quan đến quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Bên cạnh đó, Vụ Tổng hợp đã thực hiện nhiệm vụ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương. Sau 10 tháng tiếp nhận nhiệm vụ, Vụ Tổng hợp đã tham mưu cho Ủy ban có 13 báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo và các cấp có thẩm quyền phân tích, đánh giá đầy đủ trực trạng từng dự án, doanh nghiệp, đề xuất phương án xử lý phù hợp tình hình thực tế, cố gắng cao nhất để có thể xử lý dứt điểm các dự án, doanh nghiệp, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Nhà nước.

Theo đồng chí Nguyễn Thu Bình, Chi bộ Vụ Tổng hợp đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Chi bộ Vụ trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Chi bộ luôn chủ động nắm diễn biến tư tưởng và dư luận của cán bộ, Đảng viên; quan tâm trong công tác định hướng dư luận để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Chi ủy, lãnh đạo Vụ. Thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ kịp thời thông tin, tuyên truyền, trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên; kịp thời động viên, tạo điều kiện để cán bộ, Đảng viên yên tâm công tác.

Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Ủy ban, Chi bộ luôn coi trọng lãnh đạo công tác tư tưởng, phối hợp với Lãnh đạo Vụ, Công đoàn Vụ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.

Đồng chí Đặng Thu Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Thu Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ cho rằng các đồng chí lãnh đạo đơn vị và toàn thể Đảng viên, cán bộ của Vụ Tổng hợp sớm đưa hoạt động của đơn vị cũng như Chi bộ đi vào nề nếp; bước đầu, hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban và công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, đồng chí Đặng Thu Thủy bày tỏ sự ấn tượng với những thành tích mà Chi bộ Vụ Tổng hợp đạt được trong nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ đã qua; đồng thời, nhất trí và đánh giá cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Chi bộ đề ra để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. 

Đảng viên Chi bộ Vụ Tổng hợp bỏ phiếu, bầu Ban Chi ủy khóa I, nhiệm kỳ 2020-2022

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020 - 2022, gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Tuấn Anh - Vụ trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Hồ Đức Thắng – Phó Vụ trưởng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ,  đồng chí Nguyễn Thanh Nam làm Chi ủy viên.

Đồng chí Đặng Thu Thủy tặng hoa, chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổng hợp khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2022
Đồng chí Đặng Minh Thoại tặng hoa, chúc mừng Chi ủy Vụ Tổng hợp khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2022
Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Nhật Quang

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này