Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Họp Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Ủy ban lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025

10/06/2020

CMSC Chiều 10/6, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Ủy ban lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp các thành viên để đóng góp ý kiến, thông qua Kế hoạch triển khai công việc của Tiểu ban.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội chủ trì cuộc họp; cùng dự cuộc họp các đồng chí thành viên Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội và cán bộ chuyên trách Văn phòng Đảng ủy Ủy ban.

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 136-QĐ/ĐU ngày 10/3/2020 của Đảng ủy Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc thành lập Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Ủy ban lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các thành viên Tiểu ban đã tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai công việc của Tiểu ban. Theo đó, có 4 nhóm nhiệm vụ chính của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội gồm: Công tác kế hoạch tài chính; Công tác chuẩn bị tài liệu văn kiện phục vụ Đại hội; Công tác hậu cần và Công tác tuyên truyền.

Trên cơ sở Dự thảo Kế hoạch triển khai công việc của Tiểu ban, các thành viên Tiểu ban đã phát biểu, đóng góp ý kiến đối với tất cả các nhóm nhiệm vụ chính để thống nhất ban hành Kế hoạch chính thức. Phát biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các thành viên Tiểu ban, nhất là các đồng chí thành viên được giao nhiệm vụ Phụ trách Nhóm cần chủ động trong các công việc, xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết để triển khai các công việc thuộc Nhóm mình; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Ủy ban.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Văn phòng Đảng ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Tiểu ban, sớm ban hành Kế hoạch chính thức để phân công nhiệm vụ cụ thể trước, trong và sau đại hội đối với từng thành viên Tiểu ban.

Lê Nam

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này