Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

26/10/2021

00:00/

CMSC Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 275/KH-ĐU về hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 274-KH/ĐU, ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 01-HD/BTG, ngày 30/9/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:

1. Đối tượng:

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

2. Nội dung:

Căn cứ nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ công tác được giao, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo với các nội dung:

(a). Về tư tưởng chính trị;

(b).Về đạo đức, lối sống;

(c).Về tác phong công tác và lối làm việc;

(d).Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(e).Về ý thức tổ chức, kỷ luật;

-  Về mẫu Kế hoạch toàn khóa:

+ Đối với đảng viên xây dựng Kế hoạch toàn khóa theo Mẫu 1.

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không phải là đảng viên xây dựng Kế hoạch toàn khóa theo Mẫu 2.

- Về mẫu Kế hoạch hằng năm:

Trên cơ sở Kế hoạch toàn khóa, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xác định những việc làm cụ thể hằng năm theo các mẫu trên.

3. Quản lý và đánh giá kế hoạch học tập và làm theo:

- Đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (kể cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy viên các cấp), báo cáo với chi bộ để theo dõi, giám sát quá trình thực hiện; đồng thời, quản lý và nhận xét, đánh giá hằng năm vào dịp tổng kết năm.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (không phải là đảng viên) xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo với tập thể lãnh đạo vụ, đơn vị để theo dõi, giám sát quá trình thực hiện; đồng thời, quản lý và nhận xét, đánh giá hằng năm vào dịp tổng kết năm.

4. Thời gian thực hiện:

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa vào tháng 10 năm 2021, hoàn thành xây dựng kế hoạch từng năm vào quý IV của năm trước đó (riêng năm 2021 hoàn thành vào tháng 10/2021).

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này