Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

31/03/2020

CMSC Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã ban hành Kế hoạch số 188-KH/ĐU về tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ Ủy ban học tập quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 114-KH/ĐU về đại hội các cấp. Ảnh: Nhật Quang

Theo Kế hoạch, Đảng ủy Ủy ban yêu cầu tập trung tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội I Đảng bộ Ủy ban và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, tuyên truyền về những thành tựu, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động nhằm củng cố niềm tin về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị và đất nước, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ Ủy ban.

Công tác tuyên truyền phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí gắn với tiến độ, quá trình tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Kế hoạch của Đảng ủy Ủy ban cũng nêu rõ các nội dung và hoạt động tuyên truyền trong thời gian tới. Cụ thể, Đối với tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ chia làm 3 đợt gồm: Đợt 1, tập trung tuyên tuyền từ tháng 3/2020 đến trước ngày khai mạc Đại hội; đợt 2, trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I; đợt 3, sau khi bế mạc Đại hội.

Đối với tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII sẽ tập trung trong quý IV/2020.

Đối với tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sẽ chia làm 3 đợt gồm: Đợt 1, tập trung tuyên truyền trước khai mạc Đại hội; đợt 2, trong thời gian diễn ra Đại hội và đợt 3, sau Đại hội.

Để triển khai nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời Kế hoạch số 188, Đảng ủy Ủy ban yêu cầu Ban Tuyên giáo Đảng ủy Ủy ban chủ trì hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Các ban, Văn phòng Đảng uỷ Ủy ban, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đoàn thể chính trị xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng Bộ Ủy Ban theo các nội dung của Kế hoạch này; phối hợp, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền và đảm bảo điều kiện tổ chức, tuyên truyền đại hội.

Căn cứ Kế hoạch này, các cấp ủy đảng trực thuộc chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm và tổ chức các hoạt động tuyên truyền cụ thể, thiết thực về Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Minh Ngọc

Tài liệu đính kèm: 188-KH-DU.pdf

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này