Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

12/05/2022

Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính Hà Nội đến 4.097 điểm cầu trên cả nước, với tổng số 157.589 đại biểu tham dự. Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có đồng chí Đặng Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, kiểm soát nội bộ cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ ủy Ban; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc.

Thông tin tại Hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, từ ngày 4 đến ngày 10/5/2022, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Theo đó, Hội nghị đã cho ý kiến về 9 nội dung, với 2 quan điểm lớn: phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt. Cụ thể, Hội nghị đã cho ý kiến về các báo cáo: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng thời, cho ý kiến về Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin tại Hội nghị

Hội nghị lần này tiếp tục được đổi mới theo hình thức, không đọc các tờ trình tại hội nghị, để dành nhiều thời gian thảo luận tại hội trường và tại tổ. Trước những vấn đề được đưa ra tại hội nghị, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ thảo luận và cả tranh luận để đóng góp ý kiến vào các báo cáo, đề án nói trên. Kết quả có 738 lượt ý kiến thảo luận, tranh luận tại hội trường và tại tổ.

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Bộ Chính trị đã tổ chức các phiên họp nhằm tiếp thu ý kiến và giải trình những những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Qua đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất ban hành Nghị quyết với tên gọi: "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Đồng thời, xem xét và thống nhất cao với báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5, khóa XIII, qua đó kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo.

Cùng với đó, tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, như kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện đối ngoại quan trọng của nước ta.

P.V

VĂN BẢN - TƯ LIỆU

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này