Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đổi mới hoạt động thi đua theo hướng thiết thực và hiệu quả

12/12/2022

Sáng ngày 08/12, Cụm thi đua số 9 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm 2022 tại trụ sở Công ty Xăng dầu Quảng Trị.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn. Dự Hội nghị còn có Phó Ban Tổ chức nhân sự, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn Nguyễn Doãn Thưởng; chuyên viên Ban Tổ chức nhân sự, thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn Thái Duy Hưng; chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Hoàng Văn Thứ; chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ Ủy ban quản lý vốn Nhà nước Phạm Lê Nam. Về phía Cụm thi đua số 9 có Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Trị Nguyễn Đức Hùng - Cụm trưởng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế Nguyễn Khoa Phong Điền, Phó Giám đốc Phụ trách Công ty Xăng dầu Khu vực V Trần Văn Nhân, các ông bà Chủ tịch Công đoàn cơ sở, các ông bà làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị Cụm thi đua số 9.

Cụm thi đua số 9 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chọn là cụm tổ chức Hội nghị tổng kết điểm của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam để Tập đoàn nắm bắt việc tổ chức triển khai chia Cụm thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng của Cụm thi đua năm 2022, rút kinh nghiệm chung về công tác thi đua khen thưởng trong toàn Tập đoàn.

Cụm trưởng Cụm thi đua số 9, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Trị trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng của Cụm và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Được sự quan tâm chỉ đạo Hội đồng Thi đua khen thưởng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của Cụm thi đua số 9 đã đạt được những kết quả tích cực. Các hoạt động của Cụm thi đua số 9 được các đơn vị trong Cụm đồng thuận, ủng hộ cao. Trưởng Cụm (Công ty Xăng dầu Quảng Trị) đã thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng, lấy ý kiến và ban hành: Kế hoạch hoạt động, Quy chế hoạt động, Bảng chấm điểm thi đua, Bản giao ước thi đua và tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm. Đồng thời tổ chức và triển khai các hoạt động của Cụm.

Các đơn vị trong Cụm đã bám sát chỉ đạo của Tập đoàn, kế hoạch, quy chế hoạt động, nội dung ký kết giao ước thi đua của Cụm để tổ chức được nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động SXKD của đơn vị, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động.

Với việc bám sát các chủ trương, sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy và sự chỉ đạo, phối hợp giữa lãnh đạo với Công đoàn cơ sở các đơn vị trong Cụm, các phong trào thi đua đã tạo được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và đồng thuận cao của tập thể CBCNV-LĐ tạo nên động lực, khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, phát huy sự sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật - công nghệ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình, kế hoạch công tác của năm 2022.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, quy định. Các đơn vị đã có các cơ chế, chính sách, hình thức khen thưởng phù hợp; kịp thời sơ, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng điển hình tiên tiến. Chú trọng phát hiện các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, động viên kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là quan tâm khen thưởng đơn vị cơ sở, người lao động trực tiếp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Sơn nêu rõ vai trò của công tác thi đua khen thưởng là động lực quan trọng để mỗi đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; đánh giá cao công tác tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số 9 như: Kế hoạch hoạt động, Quy chế hoạt động, Bảng chấm điểm thi đua, Bản giao ước thi đua, tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm và đã tổ chức tốt Hội nghị tổng kết phong trào thi đua của Cụm; đồng thời biểu dương trong năm qua các đơn vị trong Cụm đã tổ chức rất tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt công tác đảm bảo nguồn xăng dầu cho nhu cầu xã hội tăng cao trong bối cảnh một năm hoạt động kinh doanh xăng dầu dị biệt, bất thường, góp phần chung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn với vai trò là doanh nghiệp Nhà nước trọng yếu, tập đoàn kinh tế lớn, thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong cân đối cung cầu và đảm bảo cung cấp xăng dầu, phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo bình ổn, đảm bảo an ninh năng lượng, giữ vững và duy trì đựơc vị thế là đơn vị lớn nhất trên thị trường Việt Nam trong kinh doanh xăng dầu, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, mục tiêu của Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Hoàng Văn Thứ - CV chính Vụ Tổ chức cán bộ, thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Văn Thứ - CV chính Vụ Tổ chức cán bộ, thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã nêu rõ những quy định, đổi mới trong nguyên tắc tổ chức, thực hiện công tác thi đua của Nhà nước, của ngành; đánh giá cao công tác tổ chức thi đua của Cụm thi đua số 9, đã góp phần chung tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn là đã sẵn sàng hy sinh lợi ích để đảm bảo an ninh năng lượng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, phục vụ tốt nhu cầu xã hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước.

Cũng tại Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 9, ông Hoàng Văn Thứ đã đánh giá cao công tác tổ chức, triển khai, tổng kết phong trào thi đua của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong những năm qua nhất là đổi mới công tác thi đua năm 2022 khi chia thành 15 Cụm thi đua trong toàn Tập đoàn; Tập đoàn đã chỉ đạo các Cụm tổ chức tốt phong trào thi đua trong năm 2022 như chỉ đạo công tác xây dựng các quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động, bảng chấm điểm khoa học, khách quan; xây dựng Báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Cụm năm 2022 đảm bảo chất lượng, Qua đó phong trào thi đua yêu nước trong các đơn vị thành viên đã chuyển biến tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng đơn vị, Tập đoàn ngày càng lớn mạnh.

Hội nghị đã bình xét các danh hiệu thi đua đối với các đơn vị trong Cụm trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, bám sát các tiêu chí thi đua và bảng chấm điểm thi đua năm 2022.

Hội nghị đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các đơn vị, người đứng đầu của các đơn vị trực thuộc về công tác thi đua khen thưởng; tổ chức phát động/hưởng ứng/thực hiện các phong trào thi đua.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức các hoạt động thi đua bảo đảm tính thiết thực, sâu rộng;

3. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đúng quy định Luật TĐKT, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, của địa phương, Tập đoàn về công tác TĐKT.

4. Phấn đấu 100% đơn vị trong Cụm chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định quản lý của Tập đoàn;

5. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Thỏa ước lao động tập thể, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị của đơn vị; tiếp tục nâng cao đời sống, thu nhập, ổn định việc làm cho người lao động;

6. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, chính xác trong bình xét thi đua.

Hội nghị cũng đã bầu Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế làm Cụm trưởng và Công ty Xăng dầu Khu vực V làm Cụm phó Cụm thi đua số 9 năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế Nguyễn Khoa Phong Điền
Phó Giám đốc Phụ trách Công ty Xăng dầu Khu vực V Trần Văn Nhân
Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm với Công ty Xăng dầu Quảng Trị

 

P.V

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này