Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

15/03/2023

CMSC Sáng 15/3, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - Khối trưởng Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế năm 2022 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khối.

Dự Hội nghị có ông Hồ Sỹ Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Phan Văn Hùng – Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, ông Thái Mạnh Hùng – Trưởng phòng II (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương); cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn thông qua các phong trào thi đua

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng cho biết: Năm 2022, tình hình trong nước và quốc tế có những diễn biến khó lường, phức tạp, nhiều quốc gia rơi vào suy thoái, tình trạng lạm phát cao, giá dầu diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro trên thị trường tài chính, bất động sản... Bên cạnh đó, những hậu quả của đại dịch Covid-19 vẫn ảnh hưởng tiêu cực tới các mặt của kinh tế - xã hội. Ngay từ đầu năm 2022, các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động các Nghị quyết của Chính phủ.

Theo Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng, trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đã tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, chủ động ứng phó linh hoạt, kịp thời, quyết liệt giải quyết các vấn đề phức tạp; đồng thời, giải quyết các vấn đề tồn đọng còn khó khăn, vướng mắc. Với nhiều chương trình hành động cụ thể, các giải pháp đồng bộ, có hiệu quả, có sự nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn thông qua các phong trào thi đua, đặc biệt là 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Phong trào thi đua “Phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở".

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị

“Các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế về cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022 và có đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng cũng được các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế quan tâm, triển khai công tác khen thưởng đúng quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Có nhiều tập thể, cá nhân được trình xét khen thưởng, nhằm ghi nhận thành tích và động viên phong trào thi đua” – Phó Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng đánh giá.

Bên cạnh đó, hoạt động Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế có nhiều đổi mới, được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng các đơn vị trong Khối tham gia giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm. Trong năm 2022, các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đã tổ chức Hội thảo về đổi mới phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng khen thưởng vào tháng 5/2022; thực hiện Chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát chéo về công tác thi đua – khen thưởng giữa các đơn vị vào tháng 8/2022.

Nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các tiêu chí thi đua

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Minh Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) cho biết: Trên cơ sở Giao ước thi đua được ký kết giữa các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế và Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, các Bộ, ngành đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các tiêu chí thi đua đề ra. Cụ thể, 100% các đơn vị trong Khối thi đua đều ban hành văn bản triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 100% các đơn vị trong Khối thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác tham mưu ban hành văn bản về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. 100% các đơn vị trong Khối thi đua đã tổ chức quán triệt, triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. 100% các đơn vị trong Khối thi đua triển khai thực hiện đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. 100% các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Ông Phạm Minh Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) báo cáo tại Hội nghị

Căn cứ đặc thù, vai trò của từng đơn vị và với nỗ lực quyết tâm cao độ, các đơn vị trong Khối thi đua đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Về kết quả triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng, trong công tác tham mưu, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên, năm 2022, các đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục bám sát nội dung, định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 5 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có 100% các đơn vị trong Khối thi đua đã tham mưu, ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước đến các đơn vị cơ sở. Các đơn vị trong Khối thi đua đều ban hành văn bản triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Hầu hết các đơn vị trong Khối đều ban hành văn bản triển khai thực hiện đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Trong công tác tổ chức phát động các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, từng đơn vị trong Khối Thi đua đã cụ thể hóa, tổ chức triển khai các phong trào thi đua ngay từ đầu năm nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, khai thác tiềm năng, tập trung các nguồn lực, tạo sự đồng thuận thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn, cấp bách trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và các tác động tích cực trên các mặt, lĩnh vực của từng ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong công tác tôn vinh điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua do các đơn vị trong Khối tổ chức phát động gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và nhất là việc hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, được các đơn vị trong Khối thi đua kịp thời phát hiện, biểu dương với nhiều hình thức; tổ chức hội nghị, gặp mặt, giao lưu với các điển hình tiên tiến; tổ chức các cuộc thi viết về gương tốt, việc tốt; giới thiệu các điển hình tiên tiến trên Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành trong khối thi đua.

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng đã được các đơn vị trong Khối thi đua triển khai chặt chẽ, nề nếp, đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn và thành tích, khắc phục khen thưởng tràn lan nhằm khuyến khích, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quy trình xét khen thưởng tiếp tục được thực hiện công khai hoá, đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng thành tích và tương đối kịp thời. Chú trọng việc thực hiện đăng ký thi đua ngay từ đầu năm làm căn cứ và cơ sở để tiến hành đánh giá, bình xét thi đua, xếp loại công chức, đoàn viên công đoàn, đề xuất các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng hàng năm.

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được tổ chức thực hiện có hiệu quả

Tại Hội nghị, các đại biểu tới từ các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đã tham gia đóng góp ý kiến. Theo đó, các đại biểu đều đồng tình với đánh giá chung về công tác thi đua – khen thưởng. Các Bộ, ngành trong khối đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, chú trọng thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Luật thi đua, khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn có liên quan và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành phát động.

Các đơn vị thành viên trong Khối đã thực hiện tốt công tác thi đua và tổ chức các phong trào thi đua, lấy kết quả việc tổ chức triển khai và tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua là điều kiện để đánh giá và thực hiện công tác khen thưởng. Trong đó, một số Bộ, ngành trong khối đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo tổ chức chặt chẽ hoạt động liên kết khối, cụm. Công tác khen thưởng được tổ chức chặt chẽ, nề nếp, nghiêm túc thực hiện theo quy trình, tiêu chuẩn, bảo đảm đúng người, đúng thành tích, kịp thời gian. Việc tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, tiết kiệm.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, nhận thức về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở một số cấp ủy, nhất là đối với các doanh nghiệp cổ phần chưa thực sự được sự quan tâm thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện. Công tác khen thưởng còn hạn chế trong việc xét, công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với những người trực tiếp lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học của các đơn vị.

Ngoài ra, việc trình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc còn chưa được kịp thời, bị động, lúng túng do liên quan đến tuyến trình đối với các doanh nghiệp liên doanh, liên kết, cổ phần, nhất là đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng các cấp của đề tài, sáng kiến làm tiêu chuẩn trình xét khen thưởng còn nhiều vướng mắc, bất cập, nhất là đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có tính đặc thù đòi hỏi phải luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, kỹ thuật để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Việc trình xét khen thưởng để kịp thời động viên phong trào thi đua còn chậm, nhiều hồ sơ bị trả lại do liên quan đến thủ tục, các giấy tờ kèm theo hồ sơ khen thưởng. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở các Bộ, ngành có nhiều thay đổi và chưa thống nhất; Các Bộ, ngành không còn Vụ Thi đua - Khen thưởng như trước đây và sau khi sát nhập, có Bộ có phòng Thi đua - Khen thưởng; có Bộ không có Phòng Thi đua - Khen thưởng nên đã tác động đến tâm tư, tình cảm cũng như chưa thực sự động viên để cán bộ, công chức yên tâm công tác.

Hội nghị cũng triển khai nội dung bình xét khen thưởng các đơn vị trong Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế; ký giao ước thi đua năm 2023; bầu Khối trưởng, Khối phó Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế năm 2023. Theo đó, Bộ Giao thông vận tải làm Khối trưởng, Bộ Xây dựng làm Khối phó Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế năm 2023.

*Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Thái Mạnh Hùng – Trưởng phòng II (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Cảnh Toàn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp) phát biểu tại Hội nghị
Ông Vũ Minh Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát biểu tại Hội nghị
Bà Hoàng Thị Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng Chính phủ) phát biểu tại Hội nghị
Bà Lê Thanh Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giao thông vận tải) phát biểu tại Hội nghị
Bà Đỗ Thị Phong Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Xây dựng) phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Sông Thao - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Thế Hiếu - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) phát biểu tại Hội nghị
Ông Trần Văn Đăng - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Bộ Thông tin và Truyền thông) phát biểu tại Hội nghị
Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Nhật Quang

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này