Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tổng công ty Lương thực miền Bắc nhận Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

15/10/2020

Với những thành tích đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) đã vinh dự được trao tặng Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tại Đại hội thi đua yêu nước của Ủy ban lần thứ nhất.

Đồng chí Phan Xuân Quế - Tổng Giám đốc Vinafood 1 nhận Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong 5 năm qua công tác thi đua của Tổng công ty Lương thực miền Bắc không ngừng đổi mới cả về hình thức, nội dung và chất lượng. Tổng công ty thường xuyên tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của Bác về công tác thi đua, coi việc vận động cán bộ, công nhân viên và người lao động tham gia phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, là động lực thu hút, động viên các tập thể, cá nhân tích cực lao động sản xuất hinh doanh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các phong trào thi đua chủ yếu tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gắn với lĩnh vực hoạt động, điển hình như phong trào thi đua: “Phát huy tinh thần Trí tuệ - Đoàn kết - Đổi mới và Phát triển bền vững, động viên sức mạnh của cán bộ công nhân viên lao động nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty 2015 - 2020”, “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và trong hoạt động tổ chức công đoàn”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... các phong trào thi đua đã có sức lan tỏa đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động tại các đơn vị.

Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, Tổng công ty đã tổ chức phát động các đợt thi đua đột xuất, tập trung vào các đợt cao điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chính trị được Chính phủ và Bộ Nông nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao như các đợt thi đua tập trung cho công tác thu mua tạm trữ lúa gạo năm 2016 - 2019, thu mua tạm trữ muối năm 2015, 2016, tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. Song song với việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua, Vinafood 1 kịp thời thực hiện sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, xây dựng các điển hình tiên tiến tạo động lực và sức lan tỏa của phong trào đến các hoạt động của đơn vị.

Trong 8 tháng năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty chịu chung ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và những khó khăn riêng từ thị trường truyền thống Cuba. Mặc dù, nhu cầu lương thực tăng cao trong thời gian diễn ra cao điểm dịch Covid-19 nhưng giá gạo nguyên liệu cũng tăng rất nhanh khiến Tổng công ty và các đơn vị thành viên gặp khó khăn trong việc tổ chức thu mua và cung cấp cho các hợp đồng đã ký trước đó.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực lớn của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2020 của Tổng công ty cơ bản bám sát tiến độ kế hoạch. Tổng công ty đã tổ chức thu mua 1,346 triệu tấn lúa gạo, đạt 81% kế hoạch năm; sản lượng gạo xuất khẩu toàn tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con đạt 540,7 nghìn tấn, bằng 83% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu toàn tổ hợp đạt 228,4 triệu đô la, bằng 85% kế hoạch năm; tổng doanh thu hợp nhất Tổng công ty đạt 15.784 tỷ đồng; doanh thu Công ty mẹ đạt 6.831 tỷ đồng; tổng lợi nhuận hợp nhất Tổng công ty ước đạt 286 tỷ đồng.

PV

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này