Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

CMSC Sáng 24/5, tại Hà Nội, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Vụ Nông nghiệp (Ủy ban); đại diện Bộ Công an và các Ban ngành liên quan. Về phía Vinafor có ông Phí Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinafor, ông Lê Quốc Khánh – Tổng giám đốc Vinafor cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Vinafor cùng các cổ đông liên quan.

Đại hội đã thông qua một số nội dung quan trọng gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát năm 2021, định hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021, đại diện Vinafor cho biết: Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Mẹ cũng như các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Bên cạnh đó, công tác thoái vốn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Do đó, ngày 2/11/2021, Vinafor đã có báo cáo xin ý kiến 2 Cổ đông lớn (Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T) về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2021.

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng giám đốc Vinafor báo cáo tại Đại hội

Ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời về việc “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Do đó, kết quả sản xuất – kinh doanh quý IV/2021 của các đơn vị thành viên khả quan hơn so với dự kiến tại thời điểm cuối tháng 9/2021. Bên cạnh đó, Vinafor cũng thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh các hoạt động sản xuất – kinh doanh và tiết giảm tối đa chi phí để có thể đạt kết quả cao nhất. Cụ thể, tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.102 tỷ đồng, tương đương 108% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 219 tỷ đồng, tương đương 107% kế hoạch. Các chỉ số hợp nhất toàn Tổng công ty: doanh thu hợp nhất đạt 2.311 tỷ đồng, tương đương 107%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 288 tỷ đồng, tương đương 132%.

Về công tác xây dựng chiến lược, Vinafor đã phối hợp với Tổ công tác của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp góp ý, hoàn thiện Đề án chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035; đồng thời, đã xây dựng các định hướng chính xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 phù hợp với Chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp của Ủy ban.

Về công tác kế toán tài chính, Vinafor giữ vai trò quan trọng trong việc thực thi công tác kế toán tài chính tại Công ty mẹ, giám sát hoạt động tài chính của các đơn vị thành viên và thực hiện tốt chế độ, chuẩn mực kế toán theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo Tổng công ty hoạt động có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Thường xuyên đánh giá hiệu quả các khoản mục đầu tư để trích lập dự phòng đảm bảo an toàn về tài chính cho Tổng công ty. Hoàn thành tốt công tác lập báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty phục vụ công bố thông tin theo quy định, công khai minh bạch về tài chính.

Về công tác lâm sinh, Vinafor tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lâm nghiệp sử dụng những giống cây có chất lượng tốt, có khả năng kháng bệnh vả chống chịu thời tiết khắc nghiệt đưa vào trồng rừng, áp dụng phương pháp cơ giới để cải tạo đất, cải tiến quy trình kỹ thuật và đầu tư thâm canh cao để nâng cao chất lượng rừng (cả về sinh khối và chất lượng sản phẩm gỗ) tối đa hiệu quả sử dụng đất, tạo vùng nguyên liệu tập trung, chất lượng cao cho ngành chế biến sâu trong tương lai. Năm 2021, khối các đơn vị lâm nghiệp đã tạo mới được 3.016 ha rừng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, Vinafor đã chỉ đạo các đơn vị lâm nghiệp đẩy mạnh và phát huy năng lực tự tổ chức khai thác để chủ động hiện trưởng trồng rừng. Năm 2021, các đơn vị đã khai thác được 3.124 ha. Trong đó, diện tích tự tổ chức khai thác là 436 ha, chiếm 43% diện tích rừng Công ty tự trồng (1.007 ha). Việc tự tổ chức khai thác, tiêu thụ gỗ rừng trồng được đánh giá là hiệu quả hơn so với phương án bán cây đủng như trước đây. Về quản lý rừng bền vững, Tổng công ty tiếp tục duy trì và giám sát công tác quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC tại 4 đơn vị lâm nghiệp; hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững theo Luật lâm nghiệp đối với nhóm 5 Công ty lâm nghiệp còn lại.

Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất – kinh doanh và quản lý điều hành, trong năm 2021, Vinafor đã đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử E-office do VNPT cung cấp, hoàn thành việc đăng ký chữ ký điện tử và ban hành quy chế quản lý văn bản điện tử, phù hợp với yêu cầu công việc và tình hình thực tế của Tổng công ty cũng như đồng bộ với trục liên thông văn bản điện tử của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Vinafor tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Đề án ứng dụng công nghệ thông tin; cụ thể, tiếp tục cải tạo nâng cấp hạ tầng hệ thống thông tin tại Cơ quan Tổng công ty và xây dựng hệ thống tổng hợp dữ liệu và báo cáo chỉ số giám sát hoạt động kinh doanh (KPI), từng bước số hóa dữ liệu và quy trình trong các hoạt động điều hành tác nghiệp, quản lý sản xuất. Vinafor cũng tiếp tục nghiên cứu triển khai xây dựng các chính sách quản lý, ứng dụng các giải pháp và dịch vụ an ninh mạng, phòng chống mã độc phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của Tổng công ty.

Đưa ra những nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2022, ông Phí Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinafor cho biết, trong công tác kế hoạch đầu tư, Công ty mẹ sẽ hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị xây dựng tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh theo từng tháng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị theo tiến độ đề ra, đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh để có những chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời giúp đơn vị giải quyết, khắc phục những khó khăn vướng mắc hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao.

Cùng với đó, Vinafor sẽ triển khai thực hiện các Dự án đầu tư phát triển khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong công tác xây dựng cơ bản, đầu tư phát triển và mua sắm tài sản theo đúng quy định; đồng thời, triển khai Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính Phủ) sau khi được cấp có thẩm quyền có ý kiến chấp thuận (hoặc phê duyệt).

Đại biểu tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung của các báo cáo và các tờ trình 

Về công tác lâm nghiệp, Vinafor sẽ tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống vườn ươm tại một số đơn vị lâm nghiệp để hình thành hệ thống vườn ươm vệ tinh, kết hợp với Trung tâm Giống lâm nghiệp công nghệ cao tại Hòa Bình và Quảng Trị trong tương lai để đẩy mạnh sản xuất cây mô chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cây giống cho các đơn vị lâm nghiệp của Tổng công ty cũng như mở rộng thị trường và đẩy mạnh tiêu thụ cây giống chất lượng cao đến các đơn vị lâm nghiệp trên cả nước. Ngoài ra, Vinafor cũng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lâm nghiệp đầu tư trồng rừng thâm canh cao, kinh doanh gỗ lớn kết hợp trồng cây bản địa, cây đa mục đích, cây ăn quả, cây dược liệu... để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo vùng nguyên liệu có chất lượng cho hoạt động chế biến sâu, mang lại giá trị gia tăng cao trong tương lai.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinafor cũng đưa các giải pháp thực hiện trong công tác kế toán tài chính, công tác đầu tư tài chính, hoạt động chế biến gỗ và xuất khẩu lâm sản, công tác thị trường xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế, công tác pháp chế và công tác tổ chức, quản lý và đào tạo cán bộ.

Đại hội cũng tiến hành thảo luận các vấn đề và biểu quyết thông qua nội dung của các báo cáo và tờ trình.

Đại biểu tham dự Đại hội thảo luận các vấn đề quan trọng

Phát biểu kết thúc Đại hội, ông Phí Mạnh Cường bày tỏ cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng các cơ quan liên quan giúp Ban lãnh đạo Tổng công ty ngay từ đầu năm đã kịp thời xây dựng các kịch bản theo mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh để kịp thời điều chỉnh; đồng thời, khẩn trương thực hiện các biện pháp cần thiết phòng chống dịch, khắc phục khó khăn do thiên tai bão lụt gây ra, đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Vinafor cũng tập trung nghiên cứu nhiều dự án đầu tư tạo cơ sở phát triển cho Tổng công ty trong thời gian tới.

Nhật Quang

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này