Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 2/2024

27/02/2024

CMSC Chiều 27/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 2/2024. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc và các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS, TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “7 dám”; đồng chí Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) giới thiệu chuyên đề “Một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024”.

PGS, TS. Nguyễn Viết Thông giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị

Khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “7 dám”, theo PGS, TS. Nguyễn Viết Thông, sự nghiệp đổi mới đất nước bên cạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, còn không ít hạn chế, khuyết điểm, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. 

Theo đó, các cấp ủy đã thể chế Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Vấn đề cấp thiết hiện nay là phải giải tỏa cho được tâm lý “sợ làm sai”, “sợ bị xử lý trách nhiệm”, sợ mất lòng, co cụm, đối phó, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám đối diện với những khó khăn, vướng mắc, không dám đấu tranh phê phán cái sai, cái xấu,... tư tưởng “vuông cho chắc” ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đang nắm giữ các vị trí chủ chốt ở các cấp.

Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ lãnh đạo có hành động “7 dám” với những mức độ khác nhau, đủ mạnh, là chỗ dựa, là niềm tin, đồng thời là sự khuyến khích lớn lao của Đảng, Nhà nước, Nhân dân để họ quyết tâm giải quyết những nút thắt, rào cản, bế tắc, lỗi thời, những vấn đề mới chưa định hình cơ chế, nhạy cảm, tồn đọng lâu ngày... đang kìm hãm sự phát triển.

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 3 và tháng 4/2024, Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các cấp và báo cáo viên tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý I và năm 2024.

Cùng với việc tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng, cấp ủy các cấp và báo cáo viên tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong đợt này có kỷ niệm: 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024); 154 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024); 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 17 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007 - 11/4/2024). Tuyên truyền về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch), trọng tâm công tác tuyên truyền nhấn mạnh truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam; vai trò sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp và báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2024 của Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là các cuốn sách mới: “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững”; “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; đồng thời lan tỏa nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, 8 khóa XIII trong toàn Đảng bộ Khối; nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, nhất là nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc, bế mạc Hội nghị, để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết.

Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tuyên truyền các Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8; kết quả 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác tuyên truyền làm rõ việc triển khai học tập chuyên đề năm 2024 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”, trọng tâm là “Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống”; Chỉ thị số 30-CT-CT/TW về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"...

Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng lần thứ ba của Đảng; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng bộ Khối; kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội…

Đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao quyết định cho các đồng chí báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối

Trước đó, Hội nghị đã tổ chức công bố Quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Minh Ngọc

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này