Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Công tác Chuyển đổi số của Ủy ban phải thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và thực chất

05/10/2022

CMSC Sáng 4/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy chủ trì buổi làm việc với các đơn vị thuộc Ủy ban về công tác chuyển đổi số của Ủy ban. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin, Văn phòng, các Vụ chức năng của Ủy ban và Tập đoàn VNPT.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Hồ Đức Thắng – Giám đốc Trung tâm Thông tin cho biết: Về cơ bản, trong kế hoạch 2022 – 2025 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đưa các chương trình hành động phù hợp với các yêu cầu của bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI). Vì vậy, trong lộ trình dài hạn, Ủy ban bám sát với kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để đạt điểm tối đa trong bộ chỉ số DTI với các hạng mục hạ tầng số, an toàn thông tin mạng và hoạt động chuyển đổi số.

Ông Hồ Đức Thắng – Giám đốc Trung tâm Thông tin báo cáo tại buổi làm việc

Về chỉ số nhận thức số, hiện nay, Trung tâm Thông tin đang xây dựng Chuyên trang về chuyển đổi số, đồng bộ thông tin với chuyên mục chuyển đổi số trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban. Về hạ tầng số, Trung tâm Thông tin đang lên kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây để triển khai các hệ thống dữ liệu của Ủy ban và 19 doanh nghiệp trực thuộc. Bên cạnh đó, ở mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong hạ tầng số, nền tảng số, hệ thống của Ủy ban đã ứng dung AI trong các hệ thống đã triển khai của UB như: Smartbot, eKYC, SmartPRA, SmartVoice, vnSocial, vnFace, Smart Vision. Trong hoạt động chuyển đổi số, Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban đã đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định; đồng thời, đã triển khai nền tảng họp trực tuyến đến các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, ngành và đến từng thiết bị cá nhân.

Ông Ngô Diên Hy - Phó Tổng Giám đốc VNPT phát biểu tại buổi làm việc

Chia sẻ kinh nghiệm của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), ông Ngô Diên Hy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết: Chuyển đổi số cần xuất phát từ nhận thức cần phải thay đổi và các chiến lược thay đổi đồng bộ và thích nghi của cơ quan, không phải vấn đề của riêng bộ phận công nghệ thông tin. Chuyển đổi số cần thực hiện xuyên suốt từ cấp lãnh đạo đến từng bộ phận của tổ chức, đến từng nhân viên của tổ chức. Và chuyển đổi số cần bắt đầu với tầm nhìn dài hạn và bắt đầu với những dự án nhỏ, được điều chỉnh theo các mục tiêu ngắn hạn của tổ chức. Ông Ngô Diên Hy khẳng định VNPT sẽ sát cánh, hỗ trợ Ủy ban trong vấn đề kỹ thuật và nhân lực trong công tác chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước Đỗ Hữu Huy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm Thông tin và ý kiến đóng góp của Văn phòng và các Vụ chức năng, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước Đỗ Hữu Huy giao nhiệm vụ cho Trung tâm Thông tin tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ gắn với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; bảo đảm kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước. Đồng thời, Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Ủy ban trình Lãnh đạo Ủy ban xem xét, ban hành.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy yêu cầu Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Ủy ban tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tổ chức diễn tập, tập huấn định kỳ về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, trong đó lồng ghép nội dung phổ biến, quán triệt công tác chi cho chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy giao nhiệm vụ cho Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực trong môi trường số, trước hết là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức; nghiên cứu, ban hành các quy định, chính sách hiện hành nhằm nâng cao năng lực quản lý của các cấp lãnh đạo theo kịp thực tiễn quá trình chuyển đổi số; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất Lãnh đạo Ủy ban phát động phong trào thi đua, kết hợp tuyên dương, nhân rộng gương điển hình các tập thể, cá nhân tích cực thực hiện xây dựng mô hình, giải pháp mới có hiệu quả trong việc chuyển đổi số.

Đối với các Vụ chức năng, Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy giao nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm Thông tin, các đơn vị liên quan dự thảo và trình ban hành văn bản chỉ đạo chuyển đổi số theo các chuyên đề về các lĩnh vực mà Ủy ban đang quản lý như: công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ hạ tầng và năng lượng.

Nhật Quang

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này