Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Cụm thi đua số 1 Khối các doanh nghiệp thuộc Ủy ban tổng kết công tác thi đua khen thưởng

13/12/2022

CMSC Chiều ngày 13/12, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 1 Khối các doanh nghiêp thuộc Ủy ban (gồm các Tập đoàn: Xăng dầu Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua số 1 Khối doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh Ngọc Chi

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thứ - Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban); lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Cụm thi đua số 1 Ủy ban.

Về phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 Khối các doanh nghiêp thuộc Ủy ban có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc và các cán bộ phụ trách công tác thi đua - khen thưởng Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Petrolimex phát biểu khai mạc Hội nghị

Các phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị

Báo cáo công tác năm 2022 của cụm, đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 chi biết: Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, với nỗ lực vượt bậc, đa số các đơn vị trong cụm đã tận dụng tốt các cơ hội, thời cơ, khắc phục những hạn chế, tổ chức đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả tích cực. Các đơn vị trong cụm đều đạt và vượt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách nhà nước so với kế hoạch như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Petrolimex, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Công tác thi đua – khen thưởng luôn được các đơn vị trong cụm quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, là động lực quan trọng góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Bên cạnh các phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, các đơn vị trong cụm còn phát động các phong trào thi đua của đơn vị mình và đã phát huy hiệu quả cao, như: Petrovietnam triển khai với khẩu hiệu “Quản trị biến động, Đón đầu xu hướng, Kết nối nguồn lực, Phát huy Công nghệ, Thúc đẩy Đầu tư, Phát triển bền vững”, phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”; SCIC có phong trào “Đẩy mạnh kỷ cương, năng động, sáng tạo, trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”; Petrolimex phát động phong trào “Thi đua hàng quý, năm trong hệ thống bán lẻ Petrolimex năm 2022”, “Thi đua triển khai bán lẻ qua phương thức thanh toán không tiền mặt”; TKV đã triển khai, tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất với mục tiêu xuyên suốt là An toàn - Phát triển - Hiệu quả; với phương châm công tác thi đua phải “Toàn bộ - Toàn diện - Toàn thể”. Các phong trào thi đua thiết thực đã và đang phát huy hiệu quả góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bình ổn giá để kiềm chế lạm phát, điển hình như phong trào: “Thi đua hoàn thành kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022”; “Thi đua giành năng suất dẫn đầu Tập đoàn”; “Thi đua thực hiện hoàn thành các công trình trọng điểm”; “Thi đua lao động giỏi, thu nhập cao”; “Thi đua Chăm lo đời sống người lao động”...

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với chủ đề của năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” đã phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022”, phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”, “Phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu”, phong trào thi đua “Thực hiện Chương trình tiết kiệm điện”, “Trạm biến áp kiểu mẫu”, “Đường dây kiểu mẫu”, phong trào “Chống lũ thắng lợi, phát điện sản lượng cao”,

Các phong trào thi đua với nội dung phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị, có hình thức đa dạng, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể đã thực sự động viên, khích lệ người lao động vượt qua khó khăn, thách thức, sáng tạo, hăng say thi đua lao động sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được đề ra.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký; trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm đổi mới công tác thi đua – khen thưởng. Các ý kiến trao đổi cũng đề xuất tăng cường phối kết hợp giữa các đơn vị trong khối, thông qua công tác thi đua – khen thưởng, tạo động lực, sức mạnh trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thứ - Thư ký Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban chia sẻ  ấn tượng với các hoạt động thi đua thường xuyên của cụm; các phong trào thi đua của các đơn vị trong cụm đều gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh đã đem lại hiệu quả tích cực. Đồng thời đề nghị cụm thi đua số 1 trong thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị trong cụm cần quan tâm hơn nữa đến công tác trình xét khen thưởng để đảm bảo việc trao thưởng được kịp thời. Đối với các kiến nghị của cụm, sẽ tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Ủy ban tháo gỡ để hoạt động thi đua – khen thưởng đi vào thực chất, mang lại hiệu quả, góp phần tạo động lực để các đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận định tình hình kinh tế thế giới còn tiềm ẩn sự bất ổn vì thế, nhiệm vụ năm 2023 đối với Cụm thi đua số 01 còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong thời gian tới, các đơn trong cụm xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đã xây dựng, thường xuyên cập nhật để có những giải pháp tối ưu nhất phù hợp với tình hình thực tế. Khắc phục những khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chi tiêu thì đua và kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm, cụm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và chủ đề hành động năm 2023 của các đơn vị; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và duy trì các phong trào thi đua theo chuyên đề, đặc thù của từng đơn vị. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, nắm tình hình thực hiện công tác thi đua các đơn vị. Tổng hợp đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, nhân điển hình tiên tiến ở các đơn vị.

Triển khai thực hiện kế hoạch thi đua, tiến hành công tác sơ, tổng kết thi đua khen thưởng năm 2023 đúng thời hạn. Khen thưởng chính xác, kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng thành tích, đúng quy định. Chủ động, quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua để có hình thức khen thưởng, biểu dương kịp thời. Chú trọng khen thưởng và đề nghị khen thưởng thành tích theo chuyên đề, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn và trên các công trình trọng điểm.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua số 1 đã bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 và đề xuất 5/5 đơn vị đạt danh hiệu thi đua Tập thể Lao động Xuất sắc;  02 đơn vị nhận Cờ Thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gồm: PVN và EVN; 01 đơn vị nhận Cờ Thi đua của Chính phủ là Petrolimex.

Đồng chí Lê Quang Dũng - Phó Tổng giám đốc TKV - Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023 phát biểu nhận nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023 đến các đơn vị

Hội nghị đã bầu ra Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2023 là TKV và Petrovietnam. Đồng chí Lê Quang Dũng – Phó Tổng giám đốc TKV, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023 đã phát biểu nhận nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023 đến các đơn vị trong cụm.

 

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đã thực hiện Lễ ký kết giao ước thi đua tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, quyết tâm đạt va vượt các chỉ tiêu thi đua năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Petrolimex trao đổi kinh nghiệm tại Hội nghị
Đồng chí Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng giám đốc Petrovietnam chia sẻ về công tác thi đua - khen thưởng
Đồng chí Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Hà Nguyên – Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ SCIC tham luận tại Hội nghị

 

Minh Ngọc

Tag: cmsc

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này