Truy cập nội dung luôn
Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế tổ chức kiểm tra chéo công tác thi đua khen thưởng năm 2022

22/10/2022

CMSC Ngày 21/10, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) - Khối trưởng Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế năm 2022 phối hợp với các đơn vị trong Khối tổ chức kiểm tra chéo công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 tại 2 đơn vị thành viên là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng).

Ông Phạm Minh Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông qua kế hoạch của Đoàn kiểm tra

Đoàn kiểm tra của Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế do đồng chí Phạm Minh Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ủy ban làm trưởng đoàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Vụ II Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Vụ, phòng, ban Thi đua – Khen thưởng của các Bộ, ngành kinh tế gồm: Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có các lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua – khen thưởng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Nhiệt điện Hải Phòng; Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam; Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi....

Ông Phạm Minh Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ủy ban phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác của Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế năm 2022, Khối tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện các nội dung đã đăng ký thi đua của từng đơn vị; rà soát các công tác liên quan để làm căn cứ bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng năm 2022. Đồng thời, thông qua kiểm tra chéo, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua sẽ trao đổi kinh nghiệm, học hỏi phương pháp, cách thức triển khai các phong trào thi đua, nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng, phương pháp nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình hoạt động có hiệu quả…

Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã đăng ký thi đua năm 2022; đánh giá kết quả thi đua năm 2022 thông qua báo cáo kết quả công tác thi đua năm 2022 do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cung cấp.

Ông Dương Sơn Bá – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng báo cáo công tác thi đua, khen thưởng

Tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, ông Dương Sơn Bá – Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh và công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Ông Dương Sơn Bá cho biết, thực hiện Chỉ thị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, Công ty đã thường xuyên nâng cao nhận thức, tư tưởng trong CBCNV, gắn trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Công ty luôn sát sao và kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong lao động sản xuất, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các phong trào thi đua đều gắn liền với các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã mang lại hiệu quả cao như: Thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh; Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc; Phấn đấu hoàn thành sản xuất, kinh doanh các tháng mùa khô; Hoàn thành công tác trung tu, đại tu tổ máy… Thông qua các phong trào thi đua, rất nhiều sáng kiến đã được áp dụng vào thực tiễn đem lại giá trị làm lợi hàng chục tỉ đồng. Hàng năm, Công ty hướng dẫn các đơn vị bình xét danh hiệu thi đua; các tập thể, cá nhân đều qua bình chọn từ cấp đơn vị và xét duyệt của Hội đồng thi đua khen thưởng, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời. Công ty đề xuất Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm khích lệ tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Đại diện Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đánh giá cao kinh nghiệm trong công tác thi đua – khen thưởng của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, nhất là việc gắn chặt các phong trào thi đua với hoạt động sản xuất, kinh doanh; đăng ký và xét duyệt sáng kiến ngay từ đầu năm; thực hiện khen thưởng tại chỗ kịp thời… Đoàn kiểm tra mong muốn nhân rộng, chia sẽ các kinh nghiệm của Công ty cho các đơn vị thuộc Khối để công tác thi đua - khen thưởng ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

Tại Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Cát Bi, ông Lâm Mạnh Hùng – Giám đốc Cảng đã báo cáo với đoàn kiểm tra về công tác thi đua – khen thưởng 9 tháng đầu năm 2022.

Ông Lâm Mạnh Hùng – Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, ngay từ đầu năm, Cảng HKQT Cát Bi đã đăng ký thi đua và phát động phong trào thi đua tới toàn thể CNCNV. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Cảng luôn chủ động xây dựng và triển khai các phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú như theo chủ đề, theo đợt, nhờ đó, kết quả chỉ tiêu sản lượng 9 tháng năm 2002 đạt kết quả tích cực với hơn 14.000 chuyến bay, tăng 138% so với cùng kỳ năm 2021; vận chuyển hơn 2 triệu lượt khách và hơn 8 triệu kg hàng hóa, bưu kiện. Thời gian tới, Cảng HKQT Cát Bi tiếp tục tổ chức, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã phát động, nhất là phong trào hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, khen thưởng đúng người, đúng việc và kịp thời.

Sau khi nghe báo cáo, đoàn kiểm tra đã đề nghị Cảng HKQT Cát Bi thông tin thêm một số nội dung trong công tác thi đua – khen thưởng mà các thành viên trong đoàn quan tâm.

Các đại diện của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ Ủy ban đã có những chia sẻ về nghiệp vụ trong công tác thi đua – khen thưởng, đồng thời đề nghị Cảng HKQT Cát Bi hoàn thiện các quy trình bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cũng như việc xét duyệt các sáng kiến của Cảng được kịp thời. Các thành viên đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao Cảng HKQT Cát Bi trong việc tích cực triển khai các phát động thi đua của ngành, Khối và đề nghị Cảng tiếp tục phát huy các phong trào thi đua để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Một số hình ảnh trong ngày làm việc của Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế:

 

Đại diện Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo ACV và Ban lãnh đạo Cảng HKQT Cát Bi
Đoàn kiểm tra thăm Phòng điều hành trung tâm Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

 

Minh Ngọc

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này