Truy cập nội dung luôn
Cổng thông tin điện tử

Ủy ban quản lý vốn nhà nước
Tại doanh nghiệp

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017

Ngành tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ quý I/2019

03/01/2019

Ngày 2/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 1/2019 để đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng tháng 12 và quý IV/2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 1 và quý I/2019.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Trong tháng 12 và quý IV/2018, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung cao độ, quyết liệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương triển khai khối lượng lớn các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng, nổi bật là: Tham mưu ban hành Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Tham mưu Đề án Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược và hoàn thành giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 trình xin ý kiến Trung ương; Tham mưu cấp ủy triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tham mưu việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư”, trình Hội nghị Trung ương 9 khóa XII. Toàn ngành đã tập trung cao độ tham mưu, hoàn thành 9 đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; khẩn trương tiến hành hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định; tiến hành sơ kết, tổng kết, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản của Trung ương và cụ thể hóa tại địa phương, đã tạo sức lan tỏa, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn hệ thống chính trị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá những kết quả toàn ngành đạt được tương đối toàn diện về mọi mặt, cơ bản hoàn thành các đề án, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực trong công tác quy hoạch và bỏ phiếu tín nhiệm, góp phần nâng cao uy tín, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, tổ chức Đảng.

Đề cập tới một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong quý I/2019, ông Phạm Minh Chính nêu rõ toàn ngành tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện tích cực, có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng triển khai kế hoạch, phương hướng thực hiện chương trình công tác năm 2019. Trong đó, theo dự kiến chương trình công tác năm 2019, trong quý I/2019, toàn Ngành triển khai thực hiện bốn đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tập trung tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị toàn quốc Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Tham mưu tổ chức triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đại biểu của cấp mình, đồng thời, tham gia tích cực các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020... Ngành tập trung tổng kết công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này, tập trung tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XI gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và nghiên cứu tổng kết Điều lệ Đảng.

Toàn ngành tiếp tục rà soát đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, các quy định của Đảng mới ban hành và nắm chắc tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, đồng thời chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ tới.

Ông Phạm Minh Chính nêu rõ cần phải nắm chắc công tác cán bộ để tổ chức kiện toàn, đặc biệt chống tiêu cực trong công tác bổ nhiệm, đề bạt và quy hoạch cán bộ. Đồng thời khẩn trương thực hiện hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2018; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhất là theo Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, đảm bảo đánh giá chính xác sự phấn đấu và hiệu quả của tổ chức đảng, đảng viên.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo phân cấp, nhất là các chế độ, chính sách Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, nhất là triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đặc biệt chú ý nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ sát với tình hình thực tế. Tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị... Đồng thời thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương và công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định.

Ông Phạm Minh Chính lưu ý, cần tiếp tục coi trọng và đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm; đồng thời, tăng cường phản ánh những mặt trái, hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh. Ngành tích cực chuẩn bị lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm Vàng” lần thứ III - năm 2018 gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2 nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác xây dựng Đảng…

theo TTXVN

Media
Thư viện hình ảnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này